Dag Skogheim

Dag Skogheim er født 17. mai 1928. Fødested var Sør-Kvaløy i Sømna og oppvekststed var Brønnøysund. Foreldre var lærer / rektor og offiser Halvdan M. Skogheim (Pettersen)(1901-1974) og husmor Edel Markussen (1906-1993). Hadde lungetuberkulose fra 1943 til 1954. Gift i 1956 med sykepleier Rannveig Holt (24.6.1931-). Eksamen artium som privatist i 1955. Deretter pedagogisk utdannelse ved Elverum lærerskole. Grunnfag i engelsk ved Trondheim lærerhøyskole og folkeminnevitenskap ved Universitet i Oslo. Etter hvert ble også tysken perfeksjonert. I perioden 1961 til 1972 arbeidet Dag som lærer i realskole og ungdomsskole i Ålesund, Rendalen og Asker. Under sitt forfatterskap har han for det meste bodd i Glåmdalen og i Levanger (fra 1988).

 

Dag Skogheim sitt forfatterskap har minst tre bærebjelker: – For det første bygger det på et levd liv. Kanskje et overraskende levd liv, mot mange odds. Bevisstheten om betydningen av hverdager i arbeidets og slitets navn; opplevelsen av soldater som okkuperte familiens hus; og hans personlige erfaring med tuberkulose. En mangfoldig virkelighet, tilfeldighetene i folks liv, og livslysten er et underliggende tema i hans forfatterskap. Han har mye å fortelle. – For å gjøre en begrensning av denne artikkelen – så var den først arbeidstittelen ”Helgeland i Dag Skogheims forfatterskap”.

 

Dag er en stilist med fortellergnist. Det er driv og frodighet i hans forfatterskap. Han har ikke bare mye å fortelle, men han kan også fortelle. Dag har gitt ut en 30-talls bøker – romaner, noveller, dikt, biografier og historiske beretninger.