Søknader og tilskudd

”Erfaring er den eneste sanne rikdom, fordi man ikke kan miste dem, men bare gi dem bort – og fordi man også bevarer dem når man har gitt dem bort.” (Hans Habe, 1911-1977, ungarsk skribent). ”Hvis vi mangler kultur, kan vi vel kjøpe en”, (John D. Rockefeller, 1839-1937, amerikansk milliardær). – Så enkelt er det vel ikke, for de fleste. Det skal til mye lodd og mange vafler, mye sponsing og mange arrangement.

Også BAs redaktør er spent - Klikk for stort bilde Mye lodd 2006 - Klikk for stort bilde Mye vafler 2008 - Klikk for stort bilde

Manglenes jernbur

I kulturlivet er det spennvidde - fra jevnt og seigt arbeid til skippertak og anleggsprosjekt. Foreningslivet kan preges av "flo og fjære" - det går litt opp og litt ned. Kulturlivet kan bli manglenes "jernbur": Mangel på ledere; penger; medlemmer og anlegg. Kommunens viktigste bidrag er nok ulike kulturanlegg; samt "våre" institusjoner – bibliotek, kino, kirke, kulturskole, museum. I tillegg er det en del kulturmidler, som også skal motivere til økt aktivitet:

 

Kulturmidler 2018

Det kan søkes midler til ulike kulturaktiviteter i Brønnøy kommune – herunder kulturvern, lokale kulturbygg, idrett og friluftsliv, og lekeplasser. I tillegg kan det søkes midler til ulike kunstuttrykk som musikk, teater, dans, litteratur samt større festivaler og kulturdager. Potten avsatt til kulturmidler 2018 er som for 2017. (NB! Midlene er fortsatt betydlig redusert).

 

Det er utarbeidet et kort søknadsskjema, som ligger her på kommunens nettside. Til søknaden vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Ved elektronisk innsending – legges søknad og vedlegg som ett dokument. Husk også søkers adresse, telefonnummer og bankkontonr. (PS! Det siste vil lette utbetalingen).

 

Søknadsfrist er 2. mai 2018.

Søknaden sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Alternativt: postmottak@bronnoy.kommune.no.

I følge møteplanen - så behandles søknadene i Driftsstyre 1, den 5. juni 2018.

Eventuell utbetaling kan forventes innen 01.08.2018.

 

Andre tilskuddsordninger

I tillegg til kommunens bidrag kommer ulike tilskuddsordninger – fra fylkeskommunen, staten og næringslivet. Her nevnes noen:

Torghattmessen - gammel logo - Klikk for stort bilde Vel blåst - Arrangement - Klikk for stort bilde