Ledige næringstomter

Aktuelle ledige næringsarealer i Brønnøy kommune finnes i Industribakken (Salhus øst) og på Gårdsøya.

På Biskopholmen har Brønnøy kommune to tomter ledige for salg. Disse tomtene er forbeholdt yrkesfiskere.

Ta kontakt til Brønnøy kommune kommune for mer informasjon.