Ledige næringstomter

Aktuelle ledige næringsarealer i Brønnøy kommune finnes i Industribakken (Salhus øst) og på Gårdsøya.

På Biskopholmen har Brønnøy kommune to tomter ledige for salg. Disse tomtene er forbeholdt yrkesfiskere.

Ta kontakt til Brønnøy kommune kommune for mer informasjon.

Kontaktinfo

Alf Harald Aune
Konsulent - byggeleder
E-post
Telefon 75 01 25 15
Mobil 901 49 382