Næringsfond

Brønnøy kommunes næringsfond har i mange år vært basert på årlige tildelte midler fra Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkeskommunes budsjett for 2019 gir ikke rom for å fortsette bevilgningen til kommunale næringsfond.

I 2019 vil bare kommuner som verken har konsesjonskraftfond, havbruksfond eller er i statlig omstillingsprogram få bevilget midler til kommunale næringsfond.

Det betyr dessverre at Brønnøy kommune ikke har midler til næringsrettede tiltak for inneværende år.

Søknad om støtte til næringsretta tiltak kan fremmes til Innovasjon Norge, Nordland.

Kontaktinfo

Odd Reidar Johnsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 75 01 20 82
Mobil 481 13 970