Næringsfond

Brønnøy kommune har flere ulike fond rette mot næringsetablering.
Disponering av fondsmidlene skal gå til tiltak og aktiviteter som fremmer utvikling. 

Søknader blir behandlet fortløpende.

Fondene skal:

 • fremme og arbeide for at Brønnøy kommune er en attraktiv kommune for etablering
 • støtte opp om og bidra aktivt i arenaer som bidrar til etablering, innovasjon og vekst.
 • bidra til at Brønnøy er en attraktiv vertskapskommune
 • skape nye og bevare eksisterende arbeidsplasser
 • bidra til innovasjon i offentlige tjenester (bl.a. digitalisering)
 • bidra i Triple Helix-programmer (offentlig, privat og akademia)
 • bidra til eierforhold og aktiv deltakelse i selskap/organisasjoner som fremmer en bestemt næring

Tildeling av midler skal være i henhold til et eller flere av de ovennevnte punktene. I søknadene skal følgende kriterier beskrives:

 1. Prosjekt/idébeskrivelse
 2. Budsjett
 3. Beskrivelse av deltakere
 4. Delmål og hovedmål med prosjektet
 5. Forventet verdiskaping

Kontaktinfo

Odd Reidar Johnsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 75 01 20 82
Mobil 481 13 970