Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

I kommuneplanens samfunnsdel formuleres det mål og strategier for utviklingen av kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag for kommunens virksomhet.

Brønnøy kommunes samfunnsdel

Kontaktinfo

Line Marie Tholstrup
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 75 01 25 17