Møteoversikt

Kommunestyret har følgende møtedatoer i 2020:

12. februar

1. april

13. mai

24. juni

30. september

4. november

16. desember