Møteplan

2023

2023
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 15 29 3 21 30 18 13
Formannskapet 8 22 26 14 23 4 28
Driftsutvalget I 2 14 18 6 26 21
Driftsutvalget II 1 15 19 7 27 22
Administrasjonsutvalget 9 23 27 5 30
Arbeidsmiljøutvalget 2 16 20 28 23
Eldrerådet 13 19 2 4
Råd for likestilling av funksjonshemmede 13 19 2 4