Møteplan

2024

2024
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 21 3 8 19 4 23 18
Formannskapet 24 (teams) 14 20 24 12 28 16 3
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 31 13 17 5 9 27
Plan- og næringsutvalget 30 12 16 13 (teams) 4 8 26
Administrasjonsutvalget 14 24 12 28 16 3
Arbeidsmiljøutvalget 20 19 28 27 15 10
Eldrerådet 12 17 7 9
Råd for likestilling av funksjonshemmede 12 17 7 9
Ungdomsrådet 15 21 2 13 29 17 12
Havnestyret 13 23 4 17 12
Kontrollutvalget 12 21 17 26

Uke 9 - Vinterferie i skole
3. april - Fagdag helse
Uke 40 - Høstferie i skole
23. oktober - Fagdag skole/økonomi dag

Plan- og næringsutvalget og Utvalg for helse, oppvekst og kultur har byttet dag.
Administrasjonsutvalget avholder møte i forkant av formannskapet følgende datoer: 14. februar, 24. april, 12. juni, 28. august, 16. oktober og 3. desember.

Annethvert møte i formannskapet avholdes på teams og er merket av i møteplanen med teams. 
Disse møtene vil kun inneholde rapportering på regnskap vs budsjett og status fremdriftsplan for arbeid med kutt på ulike områder.