Møteplan

Møteplan 2022

Møteplan 2022
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 16 30 11 22 7 12 2 14
Formannskapet 9 23 4 15 29 28 26 29
Driftsutvalget I 1 15 26 7 20 22
Driftsutvalget II 2 16 27 8 21 23
Administrasjonsutvalget 10 17 5 15 1
Arbeidsmiljøutvalget 3 10 28 8 24
Eldrerådet 8 13 4. 5
Råd for likestilling av funksjonshemmede 7 14 3. 6
Havnestyret 10 28 9 15 24
Kontrollutvalget 8 5 10 20 18 29