Møteplan

Møteplan 2021

Møteplan 2021
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 14 24 24 12 23 1 13 3 15
Formannskapet 20 17 17 14 5 16 25 29 27 30
Driftsutvalget I 2 9 27 8 21 23
Driftsutvalget II 3 10 28 9 22 24
Administrasjonsutvalget 4 18 11 26 26
Arbeidsmiljøutvalget 28 11 29 9 2
Eldrerådet 8 14 27 6
Råd for likestilling av funksjonshemmede 9 15 28 7
Ungdomsrådet
Havnestyret 11 22 10 16 25
Kontrollutvalget 3 27 22 24