Møteplan

2023

2023
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 15 29 24 21 30 18, 25 6, 7 13
Valgstyret 24 11, 13
Formannskapet 8 22 26 14 23 4 28
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 21
Plan- og næringsutvalget 22
Administrasjonsutvalget 9 27 24. 5 30
Arbeidsmiljøutvalget 2 16 20 28 23
Eldrerådet 13 19 2 4
Råd for likestilling av funksjonshemmede 13 19 2 4
Havnestyret 14 25 6 12 14

6. og 7. november - Folkevalgtopplæring
25. oktober - Budsjettdag med nytt kommunestyre