Oversikt over medlemmer

KOMMUNESTYRET 2015 - 2019

E-post og telefon til kommunestyret finner du her

                                                             

Medlemmer:  Varamedlemmer:
Arbeiderpartiet:  
  1. Johnny Hanssen  1. Jørn Georg Johansen
  2. Randi Bugten  2. Jan Richard Nøstvik
  3. Magnar Jon Solbakk  3. Trine Blix
  4. Kåre-Johan D. Råbakk   4. Isabelle Johansen
  5. Trude Valla   5. Heidi K. Sæthre
  6. Siv Therese Aglen   6. Ann Kristin Sletvold
  7. Torleif Sandøy   7. Stig Angel Benjaminsen
  8. Leon Aune   8. Tove Synnøve Strand
  9. Ketil Ove Strand   9. Ann-Kathrin Dreyer
10. Geir Åsmund Lien 10. Aud Marie Meosli
  11. Anne Elisabeth Olsen
  12. Yilmaz Dag
  13. Øystein Nordhuus

  

Senterpartiet  
  1. Trond Sverre Horn   1. Liv Kristin Trælnes
  2. Eilif Kristian Trælnes   2. Tonje Søvik Horn
  3. Aasa Storlien   3. Siri Lise Valan Høyholm
  4. Kristoffer Aakerøy Moe   4. Arne Flatmo
  5. Endre Estensen   5. Line A. E. Krogstadnes
  6. Arvid Andrè Sandvær   6. Jann-Anders Ånes
    7. Lise Hjelmseth
    8. Ole Johan Lande
    9. May Anita Aspaas

                    

Venstre  
  1. Torstein Moe   1. Kine Laumann
  2. Per Martin Orvik   2. Stein Aarøen
  3. Liv Astrid Bang   3. Kristian L. Warholm
  4. Ann Kristin Lorentsen   4. Hans Kristian Edvardsen
  5. Dan Remi Mørk   5. Jostein Toftebakk
  6. Ketil Ingebrigtsen   6. Jan Tore Nilsen
    7. Kari-Anne H. Amundsen
    8. Ragnvald Dundas
    9. Nils Roar Elsfjordstrand

   

Høyre  
  1. Paul Birger Torgnes   1. Kurt Arve Nilssen
  2. Tor Einar Torgvær   2. Steinar Johansen Lilleås
  3.   3. Hanne Laukholm
  4.   4. Mette Saltnes
    5. Inge Iversen
    6. Turid Karijord
    7. Thor Inge Olsen
   
   
Sosialistisk venstreparti  
 1. Eilert Horn  1. Liv O. Solli
   2. Marit Aune
   3. Arve Nilsen
   4. Bjørn Terje Schou

  

Fristilte fra Høyre
Trine Engen
Synnøve Egeness Lilleli