Oversikt over medlemmer

KOMMUNESTYRET 2015 - 2019

E-post og telefon til kommunestyret finner du her

                                                             

Medlemmer:  Varamedlemmer:
Arbeiderpartiet:  
  1. Johnny Hanssen  1. Jan Richard Nøstvik
  2. Randi Bugten  2. Trine Blix
  3. Magnar Jon Solbakk  3. Isabelle Johansen
  4. Kåre-Johan D. Råbakk   4. Heidi K. Sæthre
  5. Trude Valla   5. Ann Kristin Sletvold
  6. Siv Therese Aglen   6. Stig Angel Benjaminsen
  7. Torleif Sandøy   7. Tove Synnøve Strand
  8. Ketil Ove Strand   8. Ann-Kathrin Dreyer
  9. Geir Åsmund Lien   9. Aud Marie Meosli
10. Jørn Georg Johansen 10. Anne Elisabeth Olsen
  11. Yilmaz Dag
  12. Øystein Nordhuus

  

Senterpartiet  
  1. Trond Sverre Horn   1. Liv Kristin Trælnes
  2. Eilif Kristian Trælnes   2. Tonje Søvik Horn
  3. Aasa Storlien   3. Siri Lise Valan Høyholm
  4. Kristoffer Aakerøy Moe   4. Arne Flatmo
  5. Endre Estensen   5. Line A. E. Krogstadnes
  6. Arvid Andrè Sandvær   6. Jann-Anders Ånes
    7. Lise Hjelmseth
    8. Ole Johan Lande
    9. May Anita Aspaas

                    

Venstre  
  1. Torstein Moe   1. Kine Laumann
  2. Per Martin Orvik   2. Stein Aarøen
  3. Liv Astrid Bang   3. Kristian L. Warholm
  4. Ann Kristin Lorentsen   4. Hans Kristian Edvardsen
  5. Dan Remi Mørk   5. Jostein Toftebakk
  6. Ketil Ingebrigtsen   6. Jan Tore Nilsen
    7. Kari-Anne H. Amundsen
    8. Ragnvald Dundas
    9. Nils Roar Elsfjordstrand

   

Høyre  
  1. Paul Birger Torgnes   1. Kurt Arve Nilssen
  2. Tor Einar Torgvær   2. Steinar Johansen Lilleås
  3.   3. Hanne Laukholm
  4. Synnøve Egeness Lilleli   4. Mette Saltnes
    5. Inge Iversen
    6. Turid Karijord
    7. Thor Inge Olsen
   
   
Sosialistisk venstreparti  
 1. Steve Saltermark  1. Eilert Horn
   2. Liv O. Solli
   3. Marit Aune
   4. Arve Nilsen

  

Fristilte
 Trine Engen