Møteplan

Møteplan for kommunestyre / formannskap / Driftsstyre 1 og 2 m.fl. - 2019

 

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt

Nov.

Des.

Kommunestyret

 

13

 

3

15

19

 

 

 

2/23

13

18

Formannskap

16

6

27

 

8

12/26

 

21

25

 

 

3

Planutvalget

16

6

27

 

8

12/26

 

21

25

 

 

3

Driftsstyret 1

29

 

19

23

 

4

 

 

17

 

26

 

Driftsstyret 2

30

 

20

24

 

5

 

 

18

 

27

 

Eldrerådet

4

 

 

 

 

17

 

 

23

 

 

9

Råd for funksj.hemmede

5

 

 

 

 

11

 

 

 

24

 

10

Administrasjonsutvalget

 

5

 

 

7

 

 

 

19

 

28

 

AMU

31

 

 

 

2

 

 

 

12

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterferie skole – uke 10

Høstferie - uke 41

Konstituerende møte i kommunestyret er den 23. oktober.

Det tas forbehold om endringer av fastsatt møtedatoer