Møteplan

Møteplan for kommunestyre / formannskap / Driftsstyre 1 og 2 m.fl. - 2018

 

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt

Nov.

Des.

Kommunestyret

 

14

21

 

16

20

 

 

19

31

 

19

Formannskap

 

7

14

 

9

13/27

 

 

12

24

 

4

Planutvalget

 

7

14

 

9

13/27

 

 

12

24

 

4

Driftsstyret 1

23

 

6

24

 

5

 

 

4

16

27

 

Driftsstyret 2

24

 

7

25

 

6

 

 

5

17

28

 

Eldrerådet

 

5

 

 

 

11

 

 

 

22

 

10

Råd for funksj.hemmede

 

6

 

 

 

12

 

 

 

23

 

11

Administrasjonsutvalget

 

 

 

18

 

 

 

29

 

18

29

 

AMU

 

 

 

10

 

 

 

21

 

9

21

 

Hvis datoen er blå er det tilkyttet dokumenter som tilhører møtet.

Vinterfeire skole – uke 8

Høstferie - uke 40

Det tas forbehold om endringer av fastsatt møtedatoer