Møteplan

Møteplan
Møteplan
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 12 6 13 24 30 4 16
Ekstraordinære møter kommunestyret i forbindelse Korona 8, 15, 22, 29 6, 20, 27
Formannskapet 15 5 30 6 17 26 23 28 1
Driftsutvalget I 21 10 2 8 13 24
Driftsutvalget II 22 11 22 3 9 14 25
Administrasjonsutvalget 30 19 19 11 26 26
Arbeidsmiljøutvalget 12 4 3 20 19
Eldrerådet 3 28 15 14 7
Råd for likestilling av funksjonshemmede 4 16 15 8
Ungdomsrådet 10 30 8 22 28 29 10
Havnestyret 13 16 11 17 26
Kontrollutvalget 15 4 13