Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Perioden 2015-2019

Medlemmer: Varamedlemmer:
Arbeidsgiverrepresentanter:  
Rådmann Pål Trælvik Ass. rådmann Frank Nilssen
Ordfører Johnny Hanssen Varaordfører Torstein Moe
Leder Helse/velferd Tove K. Solli  
Oppvekstsjef Knut Johansen Leder Eiendom Arnt Ståle Sæthre
   
Politiker:  
Kari Anne H. Amundsen Ann Kristin Sletvold
   
Fagorganisasjonene:  
Hovedverneombud Henrik Moe  
HTV Fagforbundet Randi Bugten HTV Fagforbundet Olav Idar Laukvik
HTV Utd.forbundet Oddrun Rørmark Utdanningsforbundet Hege Reielsen
Verneombud VO8 Marita Ditlefsen Verneombud VO10 Marte Mastervik
Verneombud VO11 Thor O. Johansen Verneombud VO3 Stein Estensen
   
Bedr.helsetjenesten v/Eddy Reinfjord