Kommunale byggeprosjekter

For tiden har Brønnøy kommune flere byggeprosjekter i gang i forskjellige stadier

Distriktsmedisinsk Senter  (DMS)

Klikk for stort bilde   Klikk for stort bilde  

Prosjektet skal bygges vest for eksisterende helsesenter og består av  2450  nybygg og ca. 350 m² ombygging.  Senteret er planlagt med lokaler for bilambulansen, legevakt, ny poliklinikk med røntgen og diverse undersøkelsesrom. Enkelte deler av tjenestene i eksisterende bygningsmasse vil samtidig bli oppgradert.

Byggearbeidene vil foregå i disse fasene:

Mai-juli 2020:                  Klargjøring av tomt

Aug. 2020- mars 2021:  Råbygg

April 2021 - nov. 2021:   Installasjoner, uteområder

Mars - okt. 2021:            Ombygging eksisterende bygg

Områdene hvor det foregår anleggsarbeid vil bli inngjerdet. Det innebærer at parkeringsplasser i nord og vest til bli avstengt i store deler av anleggsperioden. Områdene hvor det foregår anleggsarbeid vil bli inngjerdet. Det er ikke adgang til parkering eller opphold for ansatte eller besøkende innenfor anleggsgjerdet. Det er opparbeidet en parkeringsplass øst for omsorgssenteret. Denne vil være klar til bruk fra ca. 28. mai. Ansatte oppfordres til å benytte denne, slik at parkeringsplasser i sør kan benyttes av besøkende. 

Fra fredag 29. mai stenges hovedinngangen og alle besøkende må benytte inngangen til Sykehjem/ Hestavdet omsorgsboliger.

 

DMS Byggeplass