Renovasjon

Brønnøy kommune er medlem i Shmil, et interkommunalt selskap for renovasjon.