VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Forebyggende ungdomsteam

FUT:

Forebyggende ungdomsteam (FUT) er et team tilhørende Barne- og familietjenesten i Brønnøy kommune. Målet med arbeidet til FUT er å forebygge at ungdom faller utenfor skole og/eller det sosiale. Vi ønsker å ta tak i utfordringer ungdom (eller de rundt ungdommen) opplever så tidlig som mulig, for å forhindre at utfordringene får utvikle seg i en negativ retning.

Måten vi gjør dette på er at vi først og fremst ønsker å bli kjent med ungdommen på en måte som skaper gjensidig tillit og åpenhet mellom ungdommen og oss. For at vi skal få et så «riktig» bilde av situasjonen til ungdommen som mulig ønsker vi også å snakke med foreldre og andre voksenpersoner ungdommen har rundt seg i dagliglivet. I begynnelsen vil det være enesamtaler, men etter hvert ønsker vi å ha felles samtaler med ungdommen, foreldre, lærere og andre ungdommen har en relasjon til.

Målet er å, med ungdommens stemme og behov i fokus, skape et lag rundt ungdommen som ungdommen kan dra nytte av og som sammen kan støtte ungdommen på det ungdommen opplever å trenge støtte til.

 

Åpne møteplasser:

Åpne møteplasser skal være en plass der ungdommen i Brønnøy kan møte hverandre sammen med trygge voksne som ser dem, uten å måtte prestere eller å være god på noe. Møteplassene kan betraktes som en ramme der vi som jobber der sammen med ungdommen skaper innholdet. 

Vi kan sammen lage mat, spille brettspill, bordtennis eller bare sitte å snakke sammen. På et litt høyere plan skal de åpne møteplassene være en plass der ungdommen kan ta med seg ideer og ønsker de har for seg selv og ungdommen i Brønnøysund, hvorpå vi som jobber der kan hjelpe ungdommen med å søke midler til å få realisert ideene og ønskene sine. Brønnøy kommune er med i Ung2024 nettverket og har med bakgrunn i det tilgang på å søke om midler til hva det måtte være. Det kan være alt fra å få artister hit for å arrangere konserter, kurs i ulike ting (foto, medieproduksjon, kunstig intelligens etc).

De åpne møteplassene vil være på onsdager fra kl 17 – 20.00 og de vil bli delt inn i klassetrinn, og skifte på å være på BBU og Salhus skole. 

Plan for åpne møteplasser, ved endringer annonseres det på facebook og til skolene:

 Teamet består av:

UngdomsLos Marte W. Baustad, 

Telefon: 91134023

E-post: marte.baustad@bronnoy.kommune.no

Nettverksterapeut Otto Stormyr

Telefon: 90142243

E-post: otto.stormyr@bronnoy.kommune.no

Koordinator forebyggende arbeid, Lise Rødli

Telefon: 41331078

E-post: lise.rodli@bronnoy.kommune.no

 

 

 

 

 

Forebygging og tiltak mot skolefravær (PDF, 784 kB)

Om ungdomslosordningen fra Bufdir