Hvilken skole skal barnet gå på?

Når det nærmer seg skolestart, får du et brev fra den skolen barnet skal begynne på.

Nedenfor kan du se en oversikt over skoler i Brønnøy, og hvilke områder disse skolene tilhører.

Skoletilhørighet

 

Andre punkt:

 • Ny skoletilhørighet for elever fra Hestøya, Nordøyan og Tverrøya innføres gradvis, og starter med førsteklasse høsten 2016.
 • Når kapasiteten ved en av skolene BBU, Salhus og Nordhus er fylt opp, overføres eventuelt nye elever til den nærmeste skolen der det er plass.
 • Foreldre som ønsker det, kan ved start i 1., 5. og 8. klasse få velge skole fritt dersom det er ledig kapasitet
 • Det kan også søkes på de andre trinnene, dersom eleven har søsken på omsøkte skole.

Fritt skolevalg

Dersom det er ledig kapasitet på omsøkt skole skal søknaden innvilges. Dersom det er flere søkere enn ledige plasser, foretas utvelgelse etter følgende prioriterte kriterier:

 •  Søsken ved skolen
 • Bostedets nærhet til skolen
 • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 •  Sosiale og/eller medisinske forhold
 • Ønske om miljøskifte
 • Praktiske årsaker; nærhet til foreldres arbeidssted, søskens barnehage med mer 
 •  Søker mener at ønsket skole er bedre tilpasset barnets behov enn nærskolen
 • Eventuelt andre tungtveiende årsaker

Kart