VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Kirke og livssyn

I Brønnøy er 84,4 % medlemmer i Den norske kirke, mens 5,6 % er medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn (pr. 2016). Sogneprest Jacob Hersleb skriver i 1723: "Brønøe kirke er hovedkirken, grundmuret og inden vel møbleret. ... Folket er nu vel oplyst udi deres christendom, temmelig vel moraliseret, fører anstændig klædedragt som søefolk, det er ellers et hårdt folk at traktere og nødigt lader sig bøie imod deres villie...”

 

Kulturbærer

Fra 1030 til 1900 (og litt til) er kristendommen og kirka den dominerende kulturbærer. Når det første kirkebygget i Brønnøy ble oppført vet vi ikke eksakt, men ca. 1100 er antydet. Det blir også antatt at da Nidaros ble eget erkebispedømme i 1152, sto det i Br.sund allerede ei lita trekirke – sannsynligvis ei stavkirke. Helgeland ble delt i 3 kannikgjeld: Brønnøy (”Bruney”), samt Alstahaug og Rødøy. I 1184 omtales for første gang ei steinkirke – erkebiskop Eystein Erlandsson lot oppføre ei kirke som kaltes ”Brunneyar Kirkja”.

Historia om kirka

Fram til midten av 1800-tallet er Brønnøysunds historie primært historia om kirka, prestegården og presten m/ familie). Vårt 2000-årssted var Brønnøy kirke og Brønnøysund gamle kirkested. Brønnøy kirke har middelalderstatus og er fredet. Dette for å bevare, synliggjøre og vedlikeholde de kirkelige kulturskatter; samt å bruke de for nye generasjoner. Brønnøy kirke ble restaurert på 2000-tallet, dette for 26 mill. kr. De siste 50-60 år er det også etablert flere alternative livssynsorganisasjoner i Brønnøy (og på Sør-Helgeland). For mer informasjon:

Den norske kirke – Brønnøy

Human-Etisk Forbund Sør-Helgeland

Jehovas Vitner - Brønnøysund

Pinsemenigheten Betel - Brønnøysund

Tidevannet - Sør-Helgeland Alternative Forum