Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Her finner du det utlagte budsjettet og økonomiplan for Brønnøy Kommune.

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

 

Denne eposten gikk ut til alle ansatte i Brønnøy kommune idag:

Hei alle sammen

 

Etter 5 år som rådmann har jeg valgt å si opp min stilling.

5 spennende år som både har vært preget av gleder og utfordringer.

Jeg har familien min i Oslo og jeg kjenner på et behov for å komme tettere til dem igjen.

Jeg har også fått en ny jobb. Jeg tiltrer som generalsekretær i Bekkelaget Sportsklubb med ansvar både for klubben og Norway Cup.

 

Med vennlig hilsen

 

Pål Trælvik

Rådmann Brønnøy

          

Brønnøy kommune lyser ut i samarbeid med BUFDIR muligheten for privatpersoner, lag- og foreninger, offentlige instanser til å søke om tilskudd for inkludering av barn som lever i familier med lav inntekt.

Brønnøy kommune ønsker forslag på kandidater til kulturpris og næringspris.

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.
 

Statens strålevern opplyser at jodtabletter vil være for salg i apotek fra 1.november.

For folk flest kan det være særdeles vanskelig å skjønne regnskapsreglene til en kommune om man da ikke er rådmann, økonomisjef, revisor eller fagperson i kommunaldepartementet. For folk som kommer fra næringslivet kan det også være nyttig å vite at det er forskjeller på hvilke regnskapsregler man har i det kommunale kontra de regler man har i næringslivet. I denne artikkelen skal vi forsøke å forklare de store linjene og forklare forskjellen på et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.

I demografi, eller befolkningslære ser man på menneskelige befolkninger både når det gjelder størrelse, sammensetning og vekst. En viktig del av demografien er innhenting, bearbeiding og analyse av befolkningsstatistikk.

Demografer er opptatt av både befolkningens tilstand eller sammensetning, og dens utvikling over tid. Med befolkningens tilstand, menes først og fremst dens størrelse, kjønns- og alderssammensetning.

 

Brønnøy kommune har i den siste tiden sett på demografien i Brønnøy kommune og dette arbeidet ble presentert for alle politikere i dagens budsjettkonferanse. For å kunne underbygge velferdspolitiske, økonomisk og samfunnsmessig planlegging er det viktig at man har kunnskap om demografien i kommunen.

Her finner dere en presentasjon som viser demografien for Brønnøy kommune fra 2013 og frem til i dag, samt en fremskrevet utvikling frem mot 2040:

Demografi Brønnøy (PDF, 2 MB)

 

Mer informasjon om demografi og levevilkår kan dere også lese om her

Brønnøy barnehage består av 5 barnehagehus – Flaggstanghaugen, Furutoppen, Salhus, Toftsundet og Klokkargården.

Vi har behov for tilkallingsvikarer for oppdrag, ofte på kort varsel. Kanskje er du for tiden arbeidsledig eller studerer? Kanskje jobber du redusert, men kunne tenke deg fulltidsjobb?

Send inn noen ord om deg selv, din erfaring og registrer deg som vikar hos fungerende barnehageleder, Kåre Johan Råbakk, på mail kare.j.rabakk@bronnoy.kommune.no

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf: 91 54 01 14.

Brønnøy kommune har laget en veileder for hvordan du går frem ved bekymring for et barn eller ungdom.