Ny forskrift og veileder for søknadsomgangen 2019, er nå tilgjengelig.

De viktigste endringene er oppsummert foran i veiledningshefte. Tilskuddsordningene slått av veikanter og vegetasjonssone ved åpen åker utgår. Det er også viktig å merke seg at all husdyrgjødsel som spres på eget areal, eller som søker sprer på andre areal, må spres før 15.august for å kunne oppnå tilskudd til spredning av husdyrgjødsel. Dette gjelder for alle spredemetoder.

På grunn av endringene som er fastsatt av Landbruksdirektoratet, må alle søkere tegne inn tiltakene på nytt i kartet i Estil. Det gjelder også de som har kartfestet tiltakene tidligere. Fra 2020 skal det igjen være mulig å importere tidligere registreringer. På Landbruksdirektoratets hjemmeside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 1. august. Søknadsfristen er 20.august.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunen.

 

 

 

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i planteproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Du må overholde søknadsfristen, meldeplikten og sørge for god dokumentasjon av klimaskaden for å ha rett til erstatning. Mer om ordningen finner du her.

Ola Morten Moe er konstituert som rektor på BBU for neste skoleår. Han er i dag nytilsatt som avdelingsleder på samme skole.

Nåværende rektor Cathrine Theting er glad for å ha en løsning på plass før skoleferien og er trygg på at denne løsningen vil bli bra for BBU.

Ola Morten har ledererfaring fra Forsvaret og lang erfaring fra skoleverket. Han kommer til en skole med engasjerte ansatte og mange trivelige elever og foresatte.

Stillingen som rektor vil bli lyst ut på nytt tidlig på våren 2020.

Husk å søke om treningstimer i kommunale haller og anlegg for skoleåret 2019/2020!
Søknadsfrist er satt til 30. juni.

(Gjelder Brønnøy/Salhushallen, Samfunnshuset, og bassengene på Samfunnshuset, Salhus skole og terapibassenget på sykehjemmet.)

Link til skjema finner du HER

Spørsmål knyttet til dette kan rettes til servicekontoret@bronnoy.kommune.no pr mail.

Som en av få interkommunale avfallsselskap i Nord-Norge tar SHMIL fortsatt imot landbruksplast vederlagsfritt på våre gjenvinningsstasjoner.  Det siste året har situasjonen for levering av plastemballasje blitt vanskeligere og prisene går stadig nedover. For i det hele tatt å kunne levere plast, er det stadig strengere krav til kvaliteten på plasten. Det er derfor en forutsetning for å levere landbruksplast vederlagsfritt på SHMILs gjenvinningsstasjoner, at plasten er riktig sortert. Det har de siste årene dukket opp en rekke farger på rundballeplasten som skal gi bidrag til kreftsaken. Ulempen med denne plasten er imidlertid at kvaliteten er dårligere og at den derfor må sorteres ut og leveres separat fra den hvite/blanke rundballefolien. Vi ser at dette nok ikke er godt nok kommunisert ut når bøndene kjøper slik plast. For å være i forkant av problemene ved levering sender vi derfor ut en henvendelse til landbrukskontorene og ber dere om å videresende dnne informasjonen til bønder i deres kommune. På våre hjemmesider ligger det informasjon om hvordan plasten skal sorteres for at den skal kunne leveres vederlagsfritt. Plast som ikke er sortert i henhold til disse kriteriene, må bonden betale restavfallspris for å levere. Dette fordi vi enten må bruke store ressurser på å sortere plasten, eller vi må sende den til forbrenning.

 

Les mer om hvordan landbruksplasten skal sorteres på våre hjemmesider:


http://shmil.no/2019/05/16/rosa-landbruksplast/

 

Eller på Grønt Punkt sine hjemmesider:

https://www.grontpunkt.no/snarveier/nyheter-innsikt/presse/vaare-filmer/min-kildesortering-landbruksplast/

 

Du finner en oversikt over leveringssteder for landbruksplast her:

 

http://bransjekart.sortere.no/r/gpn

 

 

Ta gjerne kontakt med SHMIL dersom det er spørsmål knyttet til sortering. Levering av landbruksplast vederlagsfritt må plasten leveres på et av våre anlegg. Dersom det er behov for henting av landbruksplast henviser vi til aktører i næringslivet – f. eks Retura Shmil som driver med contanerutleie. Deres hjemmeside er: www.returashmil.no

Brønnøy kommune vil søke om tilskuddsmidler for å kunne gjennomføre prosjekt med utbedring av bredbåndsdekning i kommunen.

Et kriterium for tildeling er at minst 80 % av de husholdninger som tilgodeses i prosjektet, har en bredbåndshastighet mindre enn 10 Mbits/sek. Et annet kriterium er at fritidseiendommer ikke er berettiget til støtte.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med kommunen. Les mer om ordninger her.

I kommunestyret den 3. april ble det gjort enstemmig vedtak om å ansette Helge Thorsen som Brønnøy kommune sin nye rådmann. Thorsen har en solid og relevant bakgrunn. Han er både økonom og jurist, i tillegg til mangeårig erfaring som rådmann. Han kjenner kommunen godt fra sine 5 år som underdirektør ved Brønnøysundregistrene. Han vil tiltre stillingen 1. august. Vi gratulerer Helge med ny jobb, og ønsker velkommen som ny rådmann i Brønnøy kommune.

 

Det kan søkes midler til ulike kulturtiltak i Brønnøy.  Søknadsskjema finns på kommunens nettside. Det vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Søknaden sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund. Alternativt: postmottak@bronnoy.kommune.no