Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

To nye rektorer på plass i Brønnøyskolen

Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Minner om at biblioteket også er stengt fram til 13. april

Tilskudd til avløsning ved sykdom og tilbud om landbruksvikartjenester er aktuelt for tiden og Fylkesmannen ønsker en god dialog med kommunene om dette. For mer info les Informasjonsbrev fra Fylkesmannen. (PDF, 83 kB)

 

Da ny lov om dyrevelferd trådte i kraft 01.01.2010 ble det satt et absolutt forbud mot piggtråd i gjerder satt opp for å regulere dyrs ferdsel. Dette forbudet gjelder både innmark og utmark. Mattilsynet har ryddet opp i eldre lokale forskrifter om bruk av piggtråd. Bestemmelsen om forbud mot bruk av piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel medfører at piggtråd ikke kan brukes når materiale i gamle gjerder med piggtråd må skiftes ut.

Ta kontakt med kommunen hvis du oppdager piggtråd i naturen.Tilbakemelding kan gis på e -post til

solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no eller odd-reidar.johnsen@bronnoy.kommune.no

Legg ved kart som viser aktuelle område slik at kommunen kan ta kontakt direkte med grunneier.

Kart kan lastes ned via ut.no, der kan man enkelt legge inn punkt ved å bruke verktøy nederst til høyre i bildet.

Beredskapsutvalget i Helsedirektoratet anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

Kartlegging - barnepass for personell med kristiske funksjoner

Vi må sikre at disse gruppene ikke er utilgjengelige for sin arbeidsgiver på grunn av omsorg for barn som nå er hjemme på grunn av at skoler/barnehager er stengt.

VIKTIG!

Vi må likevel være SVÆRT restriktive for å forhindre at vi kommer i en situasjon der vi samler mange barn igjen og nedstengingen ikke får den effekt den er tiltenkt. Det må være leder som avgjør hvorvidt den ansatte er kritisk for at funksjonen skal være operativ.

Kontrollspørsmål ved vurdering av behov:

  1. Har den ansatte en kritisk funksjon (tenk også her på antall som er nødvendig for å opprettholde funksjonen).
  2. Har den ansatte barn som har behov for tilsyn – vi setter øvre grense på 4. årstrinn – med unntak for helt spesielle behov.
  3. Har den ansatte aleneforeldreansvar?
  4. Hvis nei, har den andre foresatte også en kritisk funksjon – hvis nei må den andre foresatte ha ansvar for tilsyn for barna.
  5. Har den ansatte prøvd å finne andre tilsynsmuligheter?

     

    Det vil snarest gis tilbakemelding om innmeldte behovet oppfyller kravet. 

Meld ditt behov her:

Felt merket med * må fylles ut