Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Brønnøy kommune har nå i samarbeid med Signal klargjort for fibertilkobling på Trælnes.

Stortingsflertallet ba regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.

Se eget informasjonsskriv

Nå har det gått ut melding om du ønsker å bli  vaksinert.

Det er i ettermiddag kommet inn melding om 1 smittet i Brønnøysund.
Smittesporing er fullført og nødvendige tiltak er iverksatt.

Vi gjør oppmerksom på at det framover vil legges ut dokumenter på postlisten som kan være flere måneder gamle. Dette skyldes et etterslep på journalføring av utgående dokumenter, som det nå jobbes med å komme à jour med.

Torsdag 7.1. startet Brønnøy kommune vaksineringen av innbyggerne. Første dose fikk Klara Nilsen (93) ved Brønnøy Sykehjem.
Sykepleier Anita Vikedal ga Klara den historiske vaksinedosen og ble assistert av sykepleier Sigrid Amalie Trælnes.

Etter møtet i beredskapsgruppen i Brønnøy kommune har det blitt vedtatt følgende tiltak frem til 18. januar etter stortingets anbefalinger som kom søndag 3. januar.

Smitte
1 ny positiv med innreise fra utlandet. Personen er satt i isolasjon og situasjonen er under kontroll.
 
Minner om at alle kan teste seg i teltet som er satt opp ved ROP - tjenesten bak Rådhuset.
Åpningstider for testing er Mandag til og med fredag kl 09:00 - 13:00.
 
Idrett og kultur
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer innendørs, anbefales av regjeringen utsatt til etter 18. januar. I henhold til dette har
Brønnøy kommune besluttet å begrense aktivitet og dermed stenge kommunale lokaler for aktivitet etter kl 15:00 fra og med i dag og frem til 18.januar