Eldreråd 2019-2023 – Forslag på medlemmer.

Har du forslag på personer som burde sitte i dette rådet, sender du forslaget til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost: postmottak@bronnoy.kommune.no

Flertallet av rådsmedlemmene skal være over 60 år, og begge kjønn skal være representert.                              
Send dine forslag på medlemmer til kommunen senest 27. oktober 2019.

Merk: Alle som lar seg verve til slikt verv, skal gi skriftlig samtykke til dette.

Link til veileder eldreråd:

 

 

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1.oktober, som er telledato. Søknadsfristen er 15.oktober 2019.  Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29.oktober.

Mer info om søknadsomgangen finner du her.

Ta kontakt med kommunen hvis det er noe som er usikkert i forbindelse med utfylling av søknad.

Kontaktperson: Solfrid Sivertsen Tlf: 75 01 20 85.

 

 

 

Det gjennomføres influensavaksinering i Brønnøy på følgende tidspunkter:

21. Oktober inviterer Fylkesmannen i Nordland og Inn på tunet Norge SA til et informasjonsmøte om Inn på tunet i Brønnøysund for gårdbrukere på Helgeland. Tema på møte vil være Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet, grunnleggende informasjon om Inn på tunet, og mer spesifikt om hvilke tjenester som leveres og hvilken krav som stilles. I tillegg vil godkjenningsordningen være et tema på møtet. En måned etter dette informasjonsmøte vil det bli arrangert et kurs for gårder som ønsker å bli Inn på tunet - godkjent. Påmeldingsfrist er 17.oktober til fmnoiro@fylkesmannen.no.

 

Etter en lengre prosess, er Brønnøy kommune glad for å kunne melde at Johnny Hansen som i dag er Ordfører i Brønnøy kommune er tilbudt stillingen som næringssjef.

Det gjenstår fortsatt en del formaliteter, og oppstartstidspunktet vil bli nærmere avklart når alle forhold knyttet til ansettelsen er på plass.

Brønnøy Kommune inviterer i samarbeid med Brønnøy Landbruksforum til åpent møte i forbindelse med revisjon av landbruksplan for Brønnøy Kommune.

Møte vil finne sted på Losjien, Trælnes torsdag den 26.September fra kl. 19:30 -22:00.

Målgruppe: Gårdbrukere- og grunneiere fra Skillebotn til Kvervet og andre interesserte lag og enkeltpersoner.

 

 

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! NVE og varsom har god informasjon om hva du kan gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Nye og gamle pårørende er velkommen til å ta kontakt, for en prat, dersom noe tynger hjertet.

Brønnøy kommune inviterer i samarbeid med Brønnøy landbruksforum til åpent møte i forbindelse med revisjon av landbruksplan for Brønnøy kommune.

Målgruppe: Gårdbrukere- og rettighetshavere på strekningen Skillebotn - Horn og andre interesserte lag og enkeltpersoner.

Møte vil finne sted på Rådhuset fra 12.00 - 15.00.