Foretak som driver med husdyrproduksjon kan søke tilskudd i mars. I søknaden fører du opp antall dyr du disponerte per 1 mars (telledato) Søknad finner du her.

Vi er glad for å kunne informere at Cathrine Theting har takket ja til stillingen som oppvekstsjef.

Cathrine har bred ledererfaring fra både kommunen og Brønnøysundregistrene og er for tiden rektor på BBU.

Cathrine tiltrer stillingen 1. august. 

Produksjonstilskudd og avløsning ved ferie og fritid er planlagt utbetalt i løpet av uke 8 i 2019.

Regionalt miljøtilskudd utbetales 01. mars 2019.

Reguleringsplan Brønnøysundsregistrene i Havnegata er lagt ut til offentlig ettersyn. Informasjon finner du her

For en tid tilbake sto det i Brønnøysunds avis at fylkesmannen mener Brønnøyskolen ikke gir nok timer til sine elever.

Brønnøy kommune har i dag fått brev fra fylkesmannen der de erkjenner at de har tatt feil, og at Brønnøy kommune gir elevene timene de skal ha

Les brevet her (PDF, 535 kB)

Fylkesmannen i Nordland inviterer interesserte fra hele Nord-Norge til konferanse om økologisk mat og landbruk 4.til 5.april 2019. Konferansen skal være på Radisson Blu Hotel i Bodø. Her kan du melde deg på.

En samstemt jury med representanter fra DiBK, Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, klp har sammen med NKF gått gjennom kartleggingen av hvordan vi forvalter, drifter og vedlikeholder våre kommunale bygg, herunder innsendt tilleggsdokumentasjon. Det vil evt. også bli aktuelt for juryen å se på noen av KOSTRA tallene i sluttfasen. Vi har 5 spennende finalist-kommuner: Arendal, Brønnøy, Hadsel, Nittedal og Trondheim.

 

Er det noen forening i Brønnøysund som kan tenke seg til å bli ny lokal arrangør for Nordland Teater? Her er muligheter til å kombinere lagsinntekter med kulturopplevelse. Brønnøysund er en viktig plass for Nordland Teater, og de "har et jevnt godt besøk" her. Første stykke kommer til Brønnøysund den 12.4.2019. Videre planlegges minst ett stykke høsten 2019 og jubileumsforestillingen i januar 2020. Vedlagt et lite notat som beskriver hva som forventes av en arrangør og hva som gis i kompensasjon.