Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Tidligere forslag som ikke har nådd opp, kan gjerne sendes inn på nytt.

Vandrepokalen deles ut i 2020.

Dag Jøran Einvik og Merethe Sund, Brekkeiede, Sømna fikk prisen for 2018.

Forslag kan sendes til Brønnøy kommune innen 01.desember, til odd-reidar.johnsen@bronnoy.kommune.no

Statutter vandrepokal for veldrevet gårdsbruk (PDF, 12 kB)

 

Inn på tunet Norge SA arrangerer godkjenningskurs for gårder som vil bli Inn på tunet-godkjent. Kurset holdes på Saltstraumen hotell 21.-22. november.

 

 

Har du forslag på personer som burde sitte i dette rådet, sender du forslaget til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost: postmottak@bronnoy.kommune.no

Husk at begge kjønn skal være representert.

Send dine forslag på medlemmer til kommunen senest 27. oktober 2019.

Merk: Alle som lar seg verve til slikt verv, skal gi skriftlig samtykke til dette.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse bør være bredt sammensatt. Det bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, for eksempel personer i forskjellige aldre, med ulik etnisk bakgrunn, ulike funksjonsnedsettelser eller ulikt bosted i kommunen.

Link til veileder råd for funksjonshemmede:

Eldreråd 2019-2023 – Forslag på medlemmer.

Har du forslag på personer som burde sitte i dette rådet, sender du forslaget til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost: postmottak@bronnoy.kommune.no

Flertallet av rådsmedlemmene skal være over 60 år, og begge kjønn skal være representert.                              
Send dine forslag på medlemmer til kommunen senest 27. oktober 2019.

Merk: Alle som lar seg verve til slikt verv, skal gi skriftlig samtykke til dette.

Link til veileder eldreråd:

 

 

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1.oktober, som er telledato. Søknadsfristen er 15.oktober 2019.  Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29.oktober.

Mer info om søknadsomgangen finner du her.

Ta kontakt med kommunen hvis det er noe som er usikkert i forbindelse med utfylling av søknad.

Kontaktperson: Solfrid Sivertsen Tlf: 75 01 20 85.

 

 

 

Det gjennomføres influensavaksinering i Brønnøy på følgende tidspunkter:

21. Oktober inviterer Fylkesmannen i Nordland og Inn på tunet Norge SA til et informasjonsmøte om Inn på tunet i Brønnøysund for gårdbrukere på Helgeland. Tema på møte vil være Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet, grunnleggende informasjon om Inn på tunet, og mer spesifikt om hvilke tjenester som leveres og hvilken krav som stilles. I tillegg vil godkjenningsordningen være et tema på møtet. En måned etter dette informasjonsmøte vil det bli arrangert et kurs for gårder som ønsker å bli Inn på tunet - godkjent. Påmeldingsfrist er 17.oktober til fmnoiro@fylkesmannen.no.

 

Etter en lengre prosess, er Brønnøy kommune glad for å kunne melde at Johnny Hansen som i dag er Ordfører i Brønnøy kommune er tilbudt stillingen som næringssjef.

Det gjenstår fortsatt en del formaliteter, og oppstartstidspunktet vil bli nærmere avklart når alle forhold knyttet til ansettelsen er på plass.