Brønnøy kommune oppfordrer hjemmelshavere inntil kommunal veg å klippe hekker og busker ved eiendommen sin, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Brønnøy kommune har ledige lærlingeplasser fra høsten 2019.

Søk via Sør-Helgeland opplæringskontor sine nettsider - www.shok.no

 

Fylkesmannen er klar med et nytt tiltak i prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser  i Nordland. De lanserer i disse dager en studietur som tar sikte på å nå gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer som er interesserte i å starte opp med fisketurisme. Mer info finnes på fylkesmannens FB side og hjemmeside.

 

Brønnøy kommune inviterer i samarbeid med Brønnøy landbruksforum til åpent møte i forbindelse med revisjon av landbruksplan for Brønnøy kommune. Målgruppe : Gårdbrukere- og eiere i Velfjord og andre interesserte lag og enkeltpersoner.

 

På vegne av Statens vegvesen Turistvegseksjonen varsles oppstart av reguleringsarbeid. Mer informasjon finner du her.

Foretak som driver med husdyrproduksjon kan søke tilskudd i mars. I søknaden fører du opp antall dyr du disponerte per 1 mars (telledato) Søknad finner du her.

Vi er glad for å kunne informere at Cathrine Theting har takket ja til stillingen som oppvekstsjef.

Cathrine har bred ledererfaring fra både kommunen og Brønnøysundregistrene og er for tiden rektor på BBU.

Cathrine tiltrer stillingen 1. august.