Hva kan du gjøre for å forebygge skader når det er flom- og jordskredfare?

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! NVE og varsom har god informasjon om hva du kan gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Les mer om det her