Mammografi for kvinner i Brønnøy kommune

Alle kvinner i Brønnøy kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 14.9 27.10.2020. I alt 1050 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på sørsiden av Brønnøy rådhus. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

 

Hvem: Kvinner i Brønnøy kommune født 1951-1970
Når:    14. september - 27. oktober 2020
Hvor:  på sørsiden av Brønnøy rådhus

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Nordlandssykehuset.


Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. år 2018 fikk 3568 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.


Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50- 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 78 % av kvinnene fra Brønnøy kommune.


For mer informasjon:

Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind
tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no