Meld fra om ulovlig piggtråd!

Da ny lov om dyrevelferd trådte i kraft 01.01.2010 ble det satt et absolutt forbud mot piggtråd i gjerder satt opp for å regulere dyrs ferdsel. Dette forbudet gjelder både innmark og utmark. Mattilsynet har ryddet opp i eldre lokale forskrifter om bruk av piggtråd. Bestemmelsen om forbud mot bruk av piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel medfører at piggtråd ikke kan brukes når materiale i gamle gjerder med piggtråd må skiftes ut.

Ta kontakt med kommunen hvis du oppdager piggtråd i naturen.Tilbakemelding kan gis på e -post til

solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no eller odd-reidar.johnsen@bronnoy.kommune.no

Legg ved kart som viser aktuelle område slik at kommunen kan ta kontakt direkte med grunneier.

Kart kan lastes ned via ut.no, der kan man enkelt legge inn punkt ved å bruke verktøy nederst til høyre i bildet.