Kulturprisen

Brønnøy kommunes kulturpris tildeles person(er), forening / organisasjon, eller institusjon som i det siste eller de seneste år har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller kulturarbeid.  Prisen kan også tildeles den som gjennom lengre tid har gjort en betydningsfull innsats i kommunens eller landets kulturliv. (Fra ”Statutter for kulturpris – Brønnøy kommune”).

Klikk for stort bilde2002Klikk for stort bilde2003Klikk for stort bilde2004

Tidligere kulturprisvinnere

Siden 1992 har Brønnøy kommune årlig utdelt kulturprisen. Tidligere kulturprisvinnere er:

- Gunnar Akseth - revy og teater (1992).

- Arvid Sveli - litteratur og lokalhistorie (1993).

- Brønnøysund Musikkorps (BMK) - musikk m.m. (1994).

- Elgine Svea - humanitært kulturarbeid (1995).

- IL Tjalg / IK Sport 71 - barneidrett (1996).

- Lorentz Ulrik Pedersen og Herlaug Vonheim - lokalhistorie (1997).

- Ung i Brønnøy – ungdomsarbeid (1998).

- Gunvald og Marion Mathisen – idrett (1999).   

- Fjelltrimmen – friluftsliv (2000).

- Trælnes mannskor – musikk (2001).

- BIFF – idrett for funksjonshemmede (2002).

- Dag Skogheim – forfatter (2003).

- Trine Saltermark – dans (2004).

Klikk for stort bilde2006- Brønnøyspeideren – barne- og ungdomsarbeid / friluftsliv (2005).

- Gunnar Pedersen – musikk (2006).

- Didrik Didriksen og Dagfinn T. Arntzen – lokalhistorie (2007).

- Kulturcompagniet – arrangement (2008).

- Publiners – musikk (2009).

- Brønnøysund Mannskor og Oddmund Schanke – musikk (2010).

- Hilstad Idrettslag og Geir Lien – idrett (2011).

- Taiwo og Kehinde Karlsen – musikk (2012).

- Margaret Lynne Miller og Tor Q. Mathisen – bygdebok (spesialpris 2013).

- Brønnøy Trekkspillklubb og Egil Oknes – musikk (2013).

- Brit Storvik – humanitært kulturarbeid (2014).

- Ole-Inge Jenssen – idrett og arrangement (2015).

- Velfjordrevyen – teater (2016).

- Brønnøysund IL - idrett i 100 år (2017).

- Odd Gunnar Nilsen og Hans Kristian Edvardsen - musikk (2018)

- Ivar Laukholm og Norske Kokkers Landsforening Sør-Helgeland - matkultur (2019)

Klikk for stort bilde2012Klikk for stort bilde2013Klikk for stort bilde2014

 

 

 

 

God bredde

Tildelingen av kulturprisen foregår med utgangspunkt i årlig utlysning, med frist 1. november. Forslag sendes: postmottak@bronnoy.kommune.no. Tidligere aktuelle forslag er fortsatt med. Arbeidsgruppen har til vurdering rundt 30 kandidater, gode og verdige. Disse gir gode muligheter for bredde / spredning / mangfold i forhold til:

          * ulike kulturytringer / kulturaktiviteter;

          * geografi, alder og kjønn;

          * individuelle prisvinnere eller lag / foreninger;

          * egen ferdighet / prestasjon eller kultur som sosial aktivitet.

Igjennom 28 år har Brønnøy kommunes kulturpris gått til 16 foreninger og 24 enkeltpersoner. I forhold til ulike tema har 12 gått til musikk, 9 til idrett, 8 til lokalhistorie og 12 til andre kulturytringer.

Arbeidsgruppen, bestående av to repr. fra Driftsstyre 1 + kulturkonsulenten, legger fram sitt forslag med begrunnelse i møte til Driftsstyre 1. Saken behandles i lukket møte i medhold av Kommuneloven § 11-5. Vedtaket offentliggjøres når prisen deles ut, i henhold til Offentleglova § 5. Utdelingen er som regel ved årets siste kommunestyremøte.

Klikk for stort bilde2015Klikk for stort bilde2016Klikk for stort bilde2017