Kommuneplanens handlingsdel

Brønnøy kommune forventer vedtak av kommuneplanens handlingsdel i desember 2018 i forbindelse med vedtak av økonomiplan.

Kontaktinfo

Line Marie Tholstrup
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 75 01 25 17