Eldrerådet

Perioden 2015-2019

Medlemmer: Varamedlemmer:
Fra kommunestyret:  
Steve Saltermark (SV) Mona Sørhegge (AP)
   
Fra brukerorganisasjonene:  
Hildur Sandvær (Sanitetsfor.) Audhild Lund (Sanitetsfor.)
Arnt Vevelstad (Pensjonistfor.) Dagrunn Hansen (Pensjonistfor.)
Fredrik Lande (LHL) Aud Inger Rugås (LHL)
Tone Kirsti Hoholm (Pensjonistfor.) Werner Mikalsen (Pensjonistfor.)