Gebyrer og priser

Vann og avløp:

Avgiftene for vann og avløp beregnes etter selvkost. Det vil si at kommunen skal dekke sine utgifter til bygging, drift og vedlikehold av sine anlegg gjennom gebyret.

Gebyrregulativ 2020 (PDF, 97 kB)

Gebyrforskrift vann- og avløpsgebyrer (PDF, 47 kB)

 
Slamtømming (2020):
For tanker 0-4 m³:   kr  2.350,- inkl. mva.
For hver m³ over 4:  kr 587,50 inkl. mva.
 
Feiing (2020):
Piper inntil 11 m: kr 527,50 inkl. mva.
Piper over 11 m: kr 634,- inkl. mva.
Industripiper: kr 1.836,25 inkl. mva.