Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet. 

3.mai inviterer Bodø kommune til gratis webinar for nybegynnere som vil lære å dyrke sine egne grønnsaker.

Kursinfo og påmelding finner du her:

 

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 773 000 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   
 

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

På grunn av få innkommende søknader er søknadsfristen for 2021 utvidet til 15.mai.

Mer info finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside samt kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema finner du her.

Tirsdag 30. mars :  08:00 – 15:30       (Sentralbord  08:30 – 12:00) 
Onsdag 31. mars :  08:00 – 12:00      (Sentralbord  08:30 – 11:30)
Fra Skjærtorsdag t.o.m  2. Påskedag :  Stengt

Kun legevakt disse dager for øyeblikkelig hjelp. Ved akutt hjelp ring 116 117
Ved fare for liv benytt 113

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 716 956 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   

Det er en positiv utvikling i antall passasjerer på ferjesambandet Brønnøysund – Sauren. Nå ber fylkesrådet om fylkestingets støtte til å videreføre tilbudet.

Kommunestyret i Brønnøy sa opp Helge Thorsen som rådmann 30. oktober 2020. Kommunestyret besluttet også 3. november 2020 at Thorsen skulle fratre stillingen i oppsigelsestiden. Thorsen saksøkte kommunen i stevning av 25. november 2020, og kommunen innga tilsvar 8. januar 2021.