Ønsker du å bidra til å gjøre offentlige tjenester bedre?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid".

Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid" før eller som har rett på det.

 

Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Tiltakene er innen følgende hovedområder

  • redusere forurensning til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Søknadskjema finner du her.

Ta kontakt med landbrukskontoret om det skulle være behov for veiledning.

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Søknadskjema samt informasjon om søknadsrunden finner du her.

Influensavaksinering i regi av kommunen vil være gratis for personer i risikogruppene.

Med bakgrunn i generell nasjonal gjenåpning og oppheving av korona-restriksjoner, legger Brønnøy kommune nå ned ordningen med «korona-telefonen».

Våre nye turnusleger fram til mars 2022, Fredrikke Einarsdatter Hveem og Roald Rørmark.

Fra og med mandag 20.9. kan personer med alvorlig svekket immunforsvar kontakte vaksinetelefonen for å  bestille time til vaksinasjon av dose 3.

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs for pårørende med demens 05.10.2021 på Brønnøysund Helse- og omsorgssenter, i kantina i 1. etg.   Påmeldingsfrist er satt til 28.09.2021.

Brønnøy kommune starter med sesonginfluensavaksinering 2021/22  til risikogrupper i uke 42 og uke 44. Det vil komme nærmere annonsering om datoer for dette.