Viktig Info ang. uavklart smittesituasjon

Kommunen setter ekstraordinært møte i kommunestyret ang. uavklart smittesituasjon kommunen.

I forbindelse med at vi har en uavklart smittesituasjon i kommunen vil kommunestyret ha et møte kl. 13.00 for å se på lokale tiltak.

Det som allerede er gjort midlertidig er at Rådhuset er stengt og ansatte er satt på hjemmekontor. Telefonen er åpent som vanlig.

Koronatelefonen har utvidet åpningstid på nummer: 48216135

Nordhus skole og Toftsundet barnehage er inntil videre stengt.

Alle kommunale bygg er stengt for all aktivitet inntil videre.

Brønnøy sykehjem, Hestvadet og Velfjord omsorgssenter er stengt for besøk inntil videre.

Ny informasjon vil kommet etter kommunestyremøtet.

Som en del av prosjektet «Liv i Bygda» ønsker vi å sette søkelyset på det uutnyttede potensialet vi mener ligger i opplevelsesbasert reiseliv på Sør Helgeland.

Derfor inviterer vi nå alle eksisterende aktører og potensielt fremtidige tilbydere innenfor «Opplevelsesbasert reiseliv» i Sømna og Brønnøy til et seminar på Klakkskjæret den 6. mars.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Marine Harvest AS om arealendring av den eksisterende akvakulturlokaliteten Slåttvika i Storfjorden.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 8. februar 2018.

Les mer her.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Bindalslaks AS om biomasse- og arealendring av eksisterende akvakulturlokalitet ved Varholmen.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 22. januar 2018. 

Les mer her.