Pressemelding testing

Teststasjonen Covid-19 holder åpent ut april 0900 – 1000 alle hverdager.

PCR tester tas kun mandag, tirsdag og onsdag.

Etter dette stenges teststasjonen ved Brønnøy Hovedbrannstasjon ved flyplassen.

Ved behov for testing for Covid-19  fra og med 2. mai,

skal det tas kontakt på telefon 97084115 på dagtid ukedager.

Kommuneoverlegen i Brønnøy

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Marine Harvest AS om arealendring av den eksisterende akvakulturlokaliteten Slåttvika i Storfjorden.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 8. februar 2018.

Les mer her.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Bindalslaks AS om biomasse- og arealendring av eksisterende akvakulturlokalitet ved Varholmen.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 22. januar 2018. 

Les mer her.