Barneverntjenesten søker - støttekontakter, besøkshjem og hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Barneverntjenesten søker hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Da vil barneverntjenesten gjerne høre fra deg

Hva er en hybelfamilie?

Hybelfamilie er private familier som har en hybel å leie ut til ungdom som skal bo for seg selv, og som ønsker og trenger litt ekstra bistand i hverdagen. Som hybelfamilie har du ikke det fulle ansvaret slik som fosterhjem eller beredskapshjem har, men du har en praktisk og/eller emosjonell støttefunksjon i hverdagen.

Hvor mye oppfølging som gis varierer og tilpasses ut ifra ungdommens ønske og behov.

Eksempel på oppgaver kan være:

 • Å være en tilgjengelig voksenperson som kan bistå med praktiske råd i hverdagen
 • Å være en ungdommen kan spise middag med
 • Hjelp til å komme seg opp om morgenen
 • Lekser

Husleiekontrakten inngås mellom hybelfamilien og barneverntjenesten. Barneverntjenesten betaler for tiltaket. Barneverntjenesten stiller også med depositumsgaranti.

Det inngås individuelle avtaler som tilpasses ut ifra ungdommens behov og hybelfamiliens ønskede involvering. Avtalen evalueres og kan fornyes dersom ønske og behov endrer seg underveis.

Vil du vite mer?

Ta en telefon til barneverntjenesten for en uforpliktende prat, vi kan nås på 958 54670 (09.00 - 15.00)

Kontaktpersoner: Amalie Angell tlf: 48214599
Epost: amalie.angell@bronnoy.kommune.no

Hybelfamilie (DOCX, 228 kB)

Vi trenger besøkshjem

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.
Barnet ønsker å komme på besøk til andre familier der de kan få opplevelser som for eksempel skiturer, aketurer, familiestunder, fisketurer og koselige spillekvelder.
 

Hva er et besøkshjem?
 

Det er et hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller.

Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem hos foreldrene, men tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

Vil finne ut mer om det å være besøks- eller avlastningshjem? Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten Sør-Helgeland!

 

Vi håper dette er noe for deg og at du tar kontakt med oss!

Hvis det ikke er noe for deg, men du kjenner noen dette passer perfekt for er det bare å komme med tips!

Ta gjerne kontakt med Barneverntjenesten Sør-Helgeland
Barneverntjenesten Sør-Helgeland: 958 54670 (09.00 - 15.00)

Kontaktperson: Amalie Angell, tlf: 48214599

Epost: amalie.angell@bronnoy.kommune.no

Besøkshjem ferdig (DOCX, 194 kB)

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Hva er en støttekontakt?

Noen barn trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller til å delta på aktiviteter. Støttekontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner. Støttekontakter får timebetalt av kommunen.

 

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

 • Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker.
 • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år.
 • Du kan levere oppdatert politiattest  

 

Akkurat nå er det flere barn som søker noen som har tid til å dra på aktiviteter, for eksempel:

 • Gå på tur
 • Kinobesøk
 • Bowling
 • BilturerHvis dette høres ut som noe for deg, ta kontakt med Barneverntjenesten Sør-Helgeland
Telefon: 958 54670 (09.00 - 15.00)

Epost: amalie.angell@bronnoy.kommune.no

 

Kontaktperson: Amalie Angell, tlf: 48214599

Barneverntjenesten søker støttekontakter (DOCX, 204 kB)

Fysisk oppstart finner sted mandag 16.01.23.

 

Aktiviteter fra dd til 10.februar

 • Gravearbeider i fylkesvegen mellom ny rasteplass og rundkjøring ved Torghatten Camping. Kjøreadkomst til eiendommene skal være ivaretatt under hele perioden.
 • Avtaking av vekstmasser/ matjord på areal for fremtidig parkeringsplass
 • Hogst og oppstart av stitrasé på vestsiden
 • Noe økt trafikk langs fv. 7234

 

Det er nå mulig å bestille tid for korona vaksine på  remin.no:

08.02.2023

22.02.2023

15.02.2023

12.04.2023

10.05.2023

07.06.2023

 

Detaljregulering for Galtneset er lagt ut for offentlig  ettersyn.

Formannskapet har i møte 29.11.22 vedtatt å legge ut forslag til ny reguleringsløsning omkring Havbrukssenteret på Toft. Saksdokumenter med forslag til plankart, bestemmelser og beskrivelse m.m. finner du her…

Frist for merknader eller uttalelser er satt til 17.02.23.

Det er mulig å booke timer for koronavaksine på remin.no på følgende dager:

 

6. desember 2022, 7. desember 2022, 11. januar 2023

 

 

 

Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2023. Tilskuddet kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Brønnøy kommune ønsker forslag på kandidater til kulturpris og næringspris.