Utredning skolestruktur - åpen høring

Høringsdokument med vedlegg som omhandler utredning av skolestruktur i Brønnøy er lagt ut på Brønnøy kommunes nettsider under aktuelt/innsyn (lenke).

Høringen er sendt til sentrale aktører direkte, men den legges nå ut som åpen høring for publikum, slik at de kan bli skjent med utredningen og komme med spørsmål.

Høringen har som mål å få inn ulike synspunkter på de vurderinger som gjøres, og om det er forhold vi har oversett eller burde gjøre ny eller mer grundig vurdering av. Siste frist for å gi tilbakemelding er mandag 6. november.

Svar sendes til postmottak@bronnoy.kommune.no og merkes med saksnr 2023/2675.

Etter at høringen er avsluttet og innspillene behandlet, legger kommunedirektøren fram
forslag til vedtak for politisk behandling og realitetsbehandling.

Høring skole alle (PDF, 19 MB)

Kommentarer til modellene inkludert 1.5, 3 og 5.pdf (PDF, 132 kB)

Artikkelliste

Viser 1-10 av 74 artikler, side 1 av 8