Barneverntjenesten søker - støttekontakter, besøkshjem og hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Barneverntjenesten søker hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Da vil barneverntjenesten gjerne høre fra deg

Hva er en hybelfamilie?

Hybelfamilie er private familier som har en hybel å leie ut til ungdom som skal bo for seg selv, og som ønsker og trenger litt ekstra bistand i hverdagen. Som hybelfamilie har du ikke det fulle ansvaret slik som fosterhjem eller beredskapshjem har, men du har en praktisk og/eller emosjonell støttefunksjon i hverdagen.

Hvor mye oppfølging som gis varierer og tilpasses ut ifra ungdommens ønske og behov.

Eksempel på oppgaver kan være:

 • Å være en tilgjengelig voksenperson som kan bistå med praktiske råd i hverdagen
 • Å være en ungdommen kan spise middag med
 • Hjelp til å komme seg opp om morgenen
 • Lekser

Husleiekontrakten inngås mellom hybelfamilien og barneverntjenesten. Barneverntjenesten betaler for tiltaket. Barneverntjenesten stiller også med depositumsgaranti.

Det inngås individuelle avtaler som tilpasses ut ifra ungdommens behov og hybelfamiliens ønskede involvering. Avtalen evalueres og kan fornyes dersom ønske og behov endrer seg underveis.

Vil du vite mer?

Ta en telefon til barneverntjenesten for en uforpliktende prat, vi kan nås på 958 54670 (09.00 - 15.00)

Kontaktpersoner: Amalie Angell tlf: 48214599
Epost: amalie.angell@bronnoy.kommune.no

Hybelfamilie (DOCX, 228 kB)

Vi trenger besøkshjem

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.
Barnet ønsker å komme på besøk til andre familier der de kan få opplevelser som for eksempel skiturer, aketurer, familiestunder, fisketurer og koselige spillekvelder.
 

Hva er et besøkshjem?
 

Det er et hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller.

Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem hos foreldrene, men tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

Vil finne ut mer om det å være besøks- eller avlastningshjem? Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten Sør-Helgeland!

 

Vi håper dette er noe for deg og at du tar kontakt med oss!

Hvis det ikke er noe for deg, men du kjenner noen dette passer perfekt for er det bare å komme med tips!

Ta gjerne kontakt med Barneverntjenesten Sør-Helgeland
Barneverntjenesten Sør-Helgeland: 958 54670 (09.00 - 15.00)

Kontaktperson: Amalie Angell, tlf: 48214599

Epost: amalie.angell@bronnoy.kommune.no

Besøkshjem ferdig (DOCX, 194 kB)

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Hva er en støttekontakt?

Noen barn trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller til å delta på aktiviteter. Støttekontakten er den hjelperen som bidrar til å gi en mer meningsfull fritid, økt tro på seg selv, noe å se fram til og gode minner. Støttekontakter får timebetalt av kommunen.

 

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

 • Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker.
 • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år.
 • Du kan levere oppdatert politiattest  

 

Akkurat nå er det flere barn som søker noen som har tid til å dra på aktiviteter, for eksempel:

 • Gå på tur
 • Kinobesøk
 • Bowling
 • BilturerHvis dette høres ut som noe for deg, ta kontakt med Barneverntjenesten Sør-Helgeland
Telefon: 958 54670 (09.00 - 15.00)

Epost: amalie.angell@bronnoy.kommune.no

 

Kontaktperson: Amalie Angell, tlf: 48214599

Barneverntjenesten søker støttekontakter (DOCX, 204 kB)

Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs for pårørende til personer med demens 19.10.2022 på Brønnøysund Helse – og omsorgssenter, kantina i 1. etg.  Pårørendeskole er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet. Påmeldingsfrist er satt til 10.10.2022.

Det er satt av tid til koronavaksinering følgende datoer:

21.09.2022

12.10.2022

16.11.2022

07.12.2022

Program for folkehelse uka 12-18 september er nå klart. Mye spennende som skjer hele uka. Trykk for å les mer.

For skolene :
Hilstad, Nordhus, Brønnøysund barne - og ungdomsskole og Salhus.
Velkommen til nye og gamle elever 

12-18 september 2022 går Folkehelse uka av stabelen, og Brønnøy kommune ønsker å invitere ALLE lag og foreninger, skoler, barnehager, bedrifter, innbyggere, eldre og unge til å bidra i markeringen. 

Arctic Race of Norway (ARN) i 2022-utgaven starter i Mo i Rana 11. august.  2. etappen går fra Mosjøen med målgang i Brønnøysund kl. 1530. fredag den 12. august.

 

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september 2022 på om lag 1 450 mill. kroner. 

Du kan lese mer om utbetalingen hos landbruksdirektoratet her.

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli. Nye satser er 2500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til 2500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1.juli 2022. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord blir oppdatert med de nye satsene.

Søknader som er sendt inn før 1.juli der tiltaket ikke er påbegynt:

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1.juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på et omsøkte arealet ikke er påbegynt. 

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord her.

Vi har nå åpnet for søknader på leie av kommunale bygg.

Søknadsfrist er 07.08.2022

Aksel, Alvilde og Aleksander er Brønnøys endringsagenter i sommer!