STERK OG STØDIG

Fysioterapitjenesten i Brønnøy kommune søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer.

Vi søker etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for seniorer. Målgruppen for treningen er seniorer som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. Treningen gjennomføres én gang per uke.

Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tre dagers kurs. Instruktørene vil få oppfølging av kommunens Sterk og stødig-veileder som er fysioterapeut.

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på forebygging av funksjonssvikt og fall.

Vi søker instruktører både i Brønnøysund og i Velfjord.

Ved interesse, ta kontakt med: Anna Osen Byberg, tlf 947 83 946, epost: anna.byberg@bronnoy.kommune.no