Hva gjør du ved akutte hendelser?

Hendelser som absolutt ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke registreres her, men meldes inn via vakttelefoner. Finn riktig vakttelefon her.

Melde feil