Viltpåkjørsel

Dette gjør du på stedet:

Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant

Skaff først oversikt over eventuelle skadde personer. Gi førstehjelp og ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig

Ring politiet på 02800 for å melde om påkjørselen. Du kan også ringe vilttelefonen for Brønnøy og Sømna på 99446402.

Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores.

Hjelp det skadde dyret så langt du har mulighet. Du kan om nødvendig avlive dyret selv. Men for bl.a. tamrein og hjortevilt gjelder dette bare hvis det ikke lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid. Avlivning av hjortevilt og tamrein krever tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og utstyr til å gjøre det en måte som ikke utsetter dyret for ekstra lidelser. Det er derfor sjelden aktuelt for privatpersoner å avlive slike dyr selv.

Kommunen er «eier» av hjorteviltet og har folk som foretar ettersøk og eventuelt avliving av påkjørte dyr. Dyrene skal registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret, uansett om dyret blir avlivet eller ikke.

Du skal også varsle kommunen eller politiet hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet. For tamrein skal du varsle eieren eller politet.(Tekst hentet fra Mattilsynet)