VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Digital forsendelse

Brønnøy kommune vil i økende grad sende post digitalt fremover. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg digital postkasse.

I Norge har vi to likestilte digitale postkasser, Digipost og eBoks.

Å motta post digitalt innebærer flere fordeler for deg. Du får: 

  • raskere svar og informasjon fra det offentlige
  • varsel på SMS eller e-post når du får brev fra oss
  • tilgang til posten din hvor og når du vil
  • samlet og lagret posten din trygt og gratis ett sted

Siden du må logge deg inn for å lese brevene, er du sikker på at ingen andre kan lese posten din. Du risikerer heller ikke at brev blir borte i postgangen. Digital postkasse er den sikreste postgangen som finnes.

Registrere mobil og e-post

For at vi skal kunne sende digital post til deg, må du ha registrert mobiltelefonnummeret og/eller e-postadressen din i det nasjonale kontaktregisteret. Gå inn på norge.no og registrer deg, eller hvis du allerede er registrert, for eksempel ved at du mottar sjølangivelsen din på Altinn, gå inn og kontroller at opplysningene er riktige.


Elektronisk postkasse

Vi anbefaler også at du skaffer deg digital postkasse. Du kan velge mellom to: Digipost og eBoks. Begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet, og er gratis å opprette og bruke. Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) har laget en enkel veiledning om hvordan du velger og oppretter postkasse. Hvis du ikke oppretter digital postkasse, vil du få posten fra oss i Altinn.


Du kan reservere deg

Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Det gjør du på norge.no. Dersom du tidligere har reservert deg, men nå ønsker digital post fra oss, opphever du reservasjonen ved å gå inn på samme sted.


Firmaer og organisasjoner

Firmaer og organisasjoner får digital post fra oss i Altinn. Firmaer kan ikke reservere seg mot å motta digital post fra det offentlige. Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed dit når det ligger post i firmaets meldingboks i Altinn. Hvis andre enn daglig leder skal håndtere posten, må daglig leder gi dem tilgang til dette.


Bedre service

For oss i kommunen innebærer digital postforsendelse:

  • en trygg og sikker kommunikasjon med deg
  • bedre service og raskere svar til våre innbyggere
  • et viktig ledd i prosessen mot en døgnåpen kommune
  • at vi sparer miljøet
  • at vi bruker mindre penger på porto og papir


Hvor mye sendes digitalt fra Brønnøy kommune?

Til å begynne med vil vi bare sende digitalt fra kommunens saks- og arkivsystem. Der behandler vi byggesaker, vann- og avløpssaker, eiendomsskatt, personalsaker, elevsaker, politiske saker og mye annet. Brev som skrives i andre systemer, for eksempel fra legetjenesten, sykehjemmet, hjemmetjenesten, Forvaltningskontoret og opptak til barnehage, SFO og kulturskole, vil fortsatt komme i posten eller på e-post som tidligere.


Lenker

Video - Digital post fra det offentlige