Om barne- og familietjeneste

Brønnøy barne- og familietjeneste skal ivareta et bredt spekter av tjenester rettet mot barn, unge, voksne og familier. Sentret består av avdelingene: Barnevernstjenesten Sør-Helgeland, Rus og psykisk helsetjeneste, Helsestasjon, Sør-Helgeland Krisesenter. I tillegg ivaretar sentret koordinering og oppgaver i forhold til folkehelse og samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Organiseringen av barne- og familietjenesten er en nødvendig styrkning av de helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn, unge, deres familier og oppvekstmiljø for å møte dagens utfordringer. For å lykkes må innsatsen være samordnet og helhetlig, og det er her organiseringen av et barne- og familietjenesten kommer inn.

Målet med barne- og familietjeneste er «én dør inn», der samhandling, tverrfaglighet og tilgjengelighet er sentrale verdier for tjenestene. 

Målene for endring er: bedre samhandling, rutineutvikling, tjenesteutvikling, samordnet og helhetlige tjenester. Vårt utgangspunkt og handlingsrom er at vi har felles familier, der noen er inne med tjenester til barna og andre til foreldrene. Vi må sikre at organiseringen av barne- og familietjeneste gjør at vi får flere familier som få samkjørte tjenester, som vil både gi bedre kvalitet og ressursutnyttelse.

Kontaktinfo

Sturla Ditlefsen
Enhetsleder
E-post
Telefon 75 01 20 23
Mobil 900 35 572
Kåre Johan Råbakk
SLT-koordinator
E-post
Telefon 75 01 20 81
Mobil 915 40 114

Kart