Slik søker du barnehageplass

Velkommen som søker til barnehageplass i Brønnøy. 

Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen.


Brønnøy kommune bruker et fullelektronisk opptakssystem: Oppvekstportalen.
Dette innebærer at dersom du som foresatt skal søke om barnehageplass/overflytting, så skal dette gjøres i Oppvekstportalen. 

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten.

Søk barnehageplass 

Oppsigelse av plass m.m. vil foregå elektronisk på "Min side" i Oppvekstportalen. Du må logge inn for å si opp plassen, eller for å endre opplysninger om barnet eller deg selv. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Commfides eller Buypass).

Eventuelle spørsmål om barnehagene kan rettes til styrer i aktuelle barnehage.

Hvordan søke barnehageplass?

Du må registrere en egen søknad for hvert barn.

Du trenger ikke søke på nytt dersom du har en aktiv registrert søknad.

Har du takket nei til plass og venteliste, må du sende inn ny søknad innen fristen for hovedopptaket, dersom du ønsker plass ved neste hovedopptak og oppstart i august.

Søknadsfrist

Du kan søke om plass hele året, men 1. mars er søknadsfrist til hovedopptaket som gjelder oppstart i august.

Før du sender søknaden

Før du sender søknaden bør du lese barnehagenes vedtekter og opptaksregler, som gir nyttig informasjon om barnehagen.

 

 

Hva skjer videre etter at jeg har søkt?

Du kan gjøre endringer i søknaden helt fram til søknadsfristen ved å søke på nytt. 
Ved endring av søknad vil ny søknadsdato gjelde.

Personnummer

Du kan søke om barnehageplass så snart barnet har fått tildelt personnummer.

Mangler barnet norsk personnummer, ta kontakt med servicekontoret.

Bytte barnehage og endre søknad 

Merk at søknad om bytte er bindende.

Dersom barnet har en plass i en barnehage i Brønnøy fra før, vil denne plassen automatisk bli sagt opp ved innvilget søknad om ny plass (gjelder kun under hovedopptaket).

Det må alltid oppgis minst 2 alternativ dersom det søkes omplassering i ny barnehage. Den ene må være den barnehage barnet er i.

Dersom barnet har plass i en barnehage i annen kommune, må dere si opp denne plassen selv når dere får tilbud om plass i en barnehage i Brønnøy.

Tilbud om plass

Tilbudet om plass i forbindelse med hovedopptaket sendes ut i løpet av mars for alle barnehager.

Svarfrist for mottatt tilbud er om lag en uke. Manglende svar innen fristen gjør at du mister din tildelte plass.

Dersom det ikke er ledig i de barnehagene du har søkt i hovedopptaket, vil du få tilbud om plass i annen barnehage.

Ved løpende opptak gis tilbud om plass ved ledig kapasitet.

Hvis du takker nei til tilbud om plass kan du velge å stå på venteliste til 1. valget.

Klagerett

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig, og kan sendes på sikker digital post.

Vi vil undersøke saken og gi den til barnehageeier.

Dersom vi godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med førsteprioritet har fått tilbud om plass.

Dersom klagen ikke får medhold hos kommunen, sendes klagen videre til Brønnøy kommunes klagenemnd for endelig behandling.