Helsestasjon

NB! Er du syk/dere syk med luftveisinfeksjon uansett årsak, ikke kom på helsestasjonen. Hvis barnet er syk og trenger legeundersøkelse må dere ringe legevakta 116117.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier ta kontakt på telefon.

Telefon jordmor: 75 66 04 00

Telefon helsestasjonen: 75012880

Elever som har behov for kontakt med skolehelsetjenesten kan ringe til helsesykepleier på skolen, eller sende sms til mobilnummer 46 94 72 33 for avtale.

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

På helsestasjonen arbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, barnefysioterapeut, ergoterapeut og sekretær.

Vi har kontorer i 3. etasje i Brønnøysund helse- og omsorgssenter

Følg oss på facebook:  Brønnøysund helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Hva tilbyr vi?

 • Svangerskapsomsorg
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av barn
 • Barselgrupper
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.
 • Ammehjelp
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner
 • Fysioterapi
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon tilbud til ungdom
 • Reisevaksinering
 • Smittevern

Kontaktinfo

Brønnøysund Helsestasjon
Telefon 75 01 28 80
Torun Gladsø
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 28 82
Mobil 90 96 38 02

Åpningstider

Brønnøysund helsestasjon

Telefontid

Brønnøysund helsestasjon har telefontid mandag-torsdag klokken 09.00-11.00 og 12.00-14.00. Fredag er det telefontid klokken 09.00-09.30.

Åpen veietime tirsdager klokken 12.00-13.00