Helsestasjon

Informasjon om helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

NB! Er du syk/dere syk med luftveisinfeksjon uansett årsak, ikke kom på helsestasjonen. Hvis barnet er syk og trenger legeundersøkelse må dere ringe legevakta 116117. Se nærmere informasjonsskriv her. (PDF, 219 kB)

Har dere reist utenfor Norge? I så fall kan dere ikke komme på helsestasjonen før tidligst 11 dager etter hjemkomst. Ring oss for å få ny timeavtale. Vi er også tilgjengelig for råd/veledning over telefon hvis behov. 

Vi minner også om at hvis dere har symptomer på luftveisinfeksjon, uansett årsak, skal dere ikke møte til time. Ta kontakt på telefon. 

Helsedirektoratet har lagt føringer for helsestasjonsdriften under koronautbruddet. Les mer om opprettholdelse av svangerskapsomsorg og helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbud her.

Helsestasjon går tilbake til normaldrift igjen. Det skal tas smittevernhensyn. Helsestasjonen er åpen, men døra på venterommet er låst og kun de med timeavtale får komme inn. Bruk ringeklokken. Dersom deres time blir endret eller avlyst vil dere få beskjed via telefon eller sms. Helsestasjon skal være en trygg plass å komme til, og v har stor oppmerksomhet på hygiene og kommer til å holde noe avstand til dere der det er mulig. 

Vi vil følge opp gravide, de minste barna, barnevaksiner og de med spesielle behov for oppfølging.  Det er svært viktig at vi vaksinerer under koronautbruddet, dette for å unngå at andre sykdommer skal blusse opp.

Helsestasjon skal være en trygg plass å komme til, og vi har stor oppmerksomhet på hygiene og kommer til å holde noe avstand til dere der det er mulig.  Vi har planlagt driften slik at det ikke blir så mange som venter på venterommet samtidig.

Har barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer, skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon. Se nærmere informasjonsskriv her. (PDF, 219 kB)

Vi ber om at barn kun følges av en voksen, og så fremt det er mulig at søsken ikke blir med på helsestasjonen for å begrense trafikken på venterommet.

Alle gruppekonsultasjoner blir avlyst og det avtales individuelle konsultasjoner. De som ikke skal møte vil få beskjed på sms. Har du ikke hørt noe, skal du møte.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesykepleier ta kontakt på telefon.

Telefon jordmor: 75012436

Telefon helsestasjonen: 75012880, mobil 46 94 72 33

Elever som har behov for kontakt med skolehelsetjenesten kan ringe til helsesykepleier på skolen, eller sende sms til mobilnummer 46 94 72 33 for avtale.

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

På helsestasjonen arbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, barnefysioterapeut, ergoterapeut og sekretær.

Vi har kontorer i 3. etasje i Brønnøysund helse- og omsorgssenter

Følg oss på facebook:  Brønnøysund helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Hva tilbyr vi?

 • Svangerskapsomsorg
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av barn
 • Barselgrupper
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.
 • Ammehjelp
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner
 • Fysioterapi
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon tilbud til ungdom
 • Reisevaksinering
 • Smittevern

Kontaktinfo

Brønnøysund Helsestasjon
Telefon 75 01 28 80
Torun Gladsø
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 28 82

Åpningstider

Brønnøysund helsestasjon

Har åpent på hverdager fra klokken 08:00-16:00 (15:00 sommertid).

Resepsjon

Resepsjonen på Brønnøysund helsestasjon er åpen mandag-torsdag fra klokken 09.00-11.00 og fra klokken 12.00-13.45. Resepsjonen er stengt på fredager.

Telefontid

Brønnøysund helsestasjon har telefontid mandag-torsdag klokken 08.00-11.00 og 12.00-14.00. Fredag er det telefontid klokken 08.30-09.30.

Åpen veietime onsdager 12-13