Info om henvisning til PPT

Når foreldre/foresatte eller personalet i barnehagen opplever bekymring for et barn, vil dette være grunnlag for å se nærmere på bakenforliggende årsaker. Den aktuelle bekymring skal da, uten unntak, føre til at det legges til rette for utvikling hos barnet gjennom ulike tiltak. Dersom disse tiltakene ikke fører til en vesentlig bedring vil dette kunne være grunnlag for en henvisning til PPT.

Aktuelle henvisningsårsaker til PPT kan være:

 • Ulike funksjonshemninger
 • Forsinket utvikling
 • Hørselsvansker
 • Synsvansker
 • Forsinket språkutvikling
 • Vansker med adferd/samspill/sosioemosjonelle vansker
 • konsentrasjon og oppmerksomhetsvansker
 • Utsatt/fremskutt skolestart
 • Søknad om tjenester fra Statped

 

Hvem kan henvise til PPT?

 • Etter samtykke fra foreldre/foresatte kan barnehager, skoler, helsestasjon, kommunalt hjelpeapparat, BUP, lege/sykehus og lignende henvise til PPT
 • Barnet kan også henvises av sine foreldre/foresatte. Ta gjerne kontakt med PPT for mer informasjon vedrørende dette.

Skjemaer for henvisning finner du her.

 

Henvisning for oppfølging av læringsmiljø eller kompetanseheving:

Ved problemer knyttet til barnegruppe og læringsmiljø drøfter barnehage og PPT saken. Dersom barnehagen ønsker oppfølging av PPT for å forbedre læringsmiljøet benyttes henvisningsskjema for systemsak. For mer informasjon, trykk her.