RKK Sør-Helgeland

Regionalt kontor for kompetanseutvikling Sør-Helgeland (RKK Sør-Helgeland) er et interkommunalt kompetansekontor for kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

RKK jobber med kompetanseutvikling i eierkommunene- i samarbeid med blant annet universitet, Statsforvalteren i Nordland og KS. 

Aktiviteter vår 2022

Aktiviteter vår 2022
Tittel Dato Tidspunkt Sted Påmeldingsfrist Påmelding
Skoleledernettverk 20.01.2022 08.45 - 14.15 Hildurs Urterarium 17.01.2022 Påmelding

Kontaktinfo

Morten Linseth
Leder
E-post
Mobil 913 20 962

Adresse

Besøksadresse:

Karrierehuset

Skolegata 14

8900 Brønnøysund

 

Postadresse:

Storgata 34

8900 Brønnøysund

Kart