RKK Sør-Helgeland

Regionalt kontor for kompetanseutvikling Sør-Helgeland (RKK Sør-Helgeland) er et interkommunalt kompetansekontor for kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

RKK jobber med kompetanseutvikling i eierkommunene- i samarbeid med blant universitet, Statsforvalteren i Nordland og KS. 

Aktiviteter 2021
Aktiviteter 2021
Tittel Dato Tidspunkt Sted Påmeldingsfrist Påmelding
Regional samling R-team 08.03.2021 08.30 - 11.30 Zoom 04.03.2021 Påmelding
Forum for nytilsatte og mentorer i skole/barnehage 09.03.2021 08.30 - 11.30 Teams 05.03.2021 Påmelding
Engelsknettverk 15.03.2021 08.30 - 11.30 Zoom 11.03.2021 Påmelding
Norsknettverk 16.03.2021 08.30 - 11.30 Zoom 12.03.2021 Påmelding
Matematikknettverk 23.03.2021 08.30 - 11.30 Zoom 18.03.2021 Påmelding
Barnehageledernettverk 20./21.04.2021 09.00 - 14.30 Teams 15.04.2021 Påmelding

Kontaktinfo

Morten Linseth
Leder
E-post
Mobil 913 20 962

Adresse

Besøksadresse:

Karrierehuset

Skolegata 12

8900 Brønnøysund

 

Postadresse:

Postboks 123

8901 Brønnøysund

Kart