RKK Sør-Helgeland

Regionalt kontor for kompetanseutvikling Sør-Helgeland (RKK Sør-Helgeland) er et interkommunalt kompetansekontor for kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

RKK jobber med kompetanseutvikling i eierkommunene- i samarbeid med blant annet universitet, Statsforvalteren i Nordland og KS. 

Aktiviteter høst 2021

Aktiviteter høst 2021
Tittel Dato Tidspunkt Sted Påmeldingsfrist Påmelding
Skoleledernettverk 12.08.2021 08.45 - 14.15 Kred 09.08.2021 Påmelding
R-team 02.09.2021 08.45 - 14.15 Hildurs Urterarium 30.08.2021 Påmelding
Kurs Hovedavtalen 06.09.2021 12.00 - 14.00 Teams 30.08.2021 Påmelding
Fagnettverk engelsk 16.09.2021 08.45 - 14.15 Hildurs Urterarium 10.09.2021 Påmelding
Forum for nytilsatte og mentorer 12.10.2021 08.45 - 14.15 Hildurs Urterarium 01.10.2021 Påmelding

Kontaktinfo

Morten Linseth
Leder
E-post
Mobil 913 20 962

Adresse

Besøksadresse:

Karrierehuset

Skolegata 14

8900 Brønnøysund

 

Postadresse:

Storgata 34

8900 Brønnøysund

Kart