RKK Sør-Helgeland

Regionalt kontor for kompetanseutvikling Sør-Helgeland (RKK Sør-Helgeland) er et interkommunalt kompetansekontor for kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

RKK jobber med kompetanseutvikling i eierkommunene- i samarbeid med blant annet universitet, Statsforvalteren i Nordland og KS. 

 

Aktiviteter høst 2023
Aktivitet Dato Tid Sted Påmelding
Matematikk fagnettverk 7. nov 08.45 - 14.15 Hildurs Påmelding
Begynneropplæring matematikk 10. nov 08.45 - 14.15 Hildurs Påmelding
Styrernettverk 6. des 08.55 - 14.10 Hildurs Påmelding
Pedagognettverk 23. 11.23 15 - 18 Brønnøy rådhus Påmelding

Kontaktinfo

Morten Linseth
Leder
E-post
Mobil 91 32 09 62

Adresse

Besøksadresse

Karrierehuset

Skolegata 14

8900 Brønnøysund

 

Postadresse

Storgata 34

8900 Brønnøysund

 

Fakturaadresse

EHF v/ Brønnøy kommune

Org.nr. 964 983 291

Merk med ressursnummer 23523

Kart