Redusert foreldrebetaling på SFO

Har du lav inntekt?

Fra høsten 2021 har regjeringen innført en moderasjonsordning for familier eller husholdninger med lav inntekt. Moderasjonsordningen gjelder for elever i 1.-4. klasse

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for SFO plassen. Fra 1.8.2020 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 478.500,- kroner for hel plass og 412 500 kroner for halv plass per år.

Hvordan søke

Som hovedregel må det søkes for hvert skoleår. Men det kan også søkes underveis i skoleåret ved vesentlige og varige endringer av inntekt. Vedtaket om redusert foreldrebetaling blir effektuert måneden etter søknaden er kommet inn.

Søknadsskjema ligger på kommunens heimeside. Søknaden skal inneholde:

  • Personalia mor og far.
  • Inntekt til de voksne i husstanden.
  • Dokumentasjon på inntekt som f.eks. skattemelding siste år, lønnslipp, utbetalingsvedtak etc.
  • Navn og fødselsdato på barn, og hvilken SFO barnet går på.

Det beregnes ut fra skattepliktig inntekt. Søker er pliktig til å informere kommunen om vesentlige endinger i inntekter underveis i skoleåret (endring av beregningsgrunnlaget).

Søkefrist for å få redusert foreldrebetaling fra 1. august er 1.7.2020

søknadsskjema finner du her (PDF, 145 kB) (PDF)  her (DOCX, 25 kB) (doc)