SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

SFO  planleggingsdager høsten 2022 og vår 2023:

SFO har planleggingsdager 17.-19.august, 19. mai 2023 og 23. juni 2023 og er da stengt.

Priser

Brønnøy kommune har vedtatt at barn som flytter til kommunen etter 1.1.2022 får gratis plass på SFO. Gratis plass gjelder tom. 31.12.2023. Søknadsskjema finner du her . Søknaden innvilges fra den datoen kommunen mottar søknaden.

Fra høsten 2022 innføres gratis kjernetid på 12 timer for 1. klassinger. Det vil si gratis halv plass for 1. klassinger. 

Disse 12 timene kan brukes fleksibelt i løpet av uka hvis eleven bare har de 12 timene.

Brønnøy kommunestyre har vedtatt følgende månedsbetaling fra 1. august 2020.

Vi gjør oppmerksom på at det må betales fra den 1. i hver måned uansett når i måneden barnet starter på SFO.

Elever fra 5.-7. klasse med rett på SFO har gratis plass fra 1. august 2020.

Man søke om redusert foreldrebetaling. Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt.

Full plass 1. kl   1186
Full plass  

2610,-

Inntil 12 timer 1. kl   0,-
Inntil 12 timer per uke  

2250,-

Ukepris  

650,-

Dagpris  

300,-

 

Brønnøy kommune har vedtatt søskenmoderasjon på 50 % fra barn nummer to.

Moderasjonen blir beregnet ut fra hva man betaler for første barn.

Det blir ikke gitt moderasjon ved kjøp av enkeltdager eller uker. 

Påmelding, endring og oppsigelse

Du melder barnet inn, gjør endringer og sier opp SFO plass på samme link.

Søknadsfrist for neste skoleår er 1. mai.

Elever som søkes inn etter 1.1.21, slipper å søke på nytt hvert år. De har plassen inntil den sies opp eller at de går ut av 4. klasse. De som har hatt plass før 1.1.2021, må søke på nytt i år, og slipper å søke til neste år.

Oppvekstportalen

Vedtekter for SFO (PDF, 152 kB)

 

Sommerstengt SFO

SFO er stengt i uke 27-29 i 2022. Foresatte med konkrete behov, søker til skolen om plass i denne perioden. Det må vedlegges søknaden en bekreftelse fra arbeidsgiver at begge foresatte ikke kan få ferie i perioden. Søknaden sendes rektor på skolen innen 25. april. Søknader etter fristen vil ikke bli behandlet.