Statpeds kurs om Helhetslesing

Kurset tar for seg helhetslesing som ramme for tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring.

https://youtu.be/0P4v3hISZgQ

Artikkelliste