Skjema

Elevpermisjon

 

Hvor mange dager kan du søke om?

Kontaktlærer kan gi permisjon i inntil en dag. Dette kan det søkes om i transponder meldingsbok. Permisjon i inntil to uker(10 dager) avgjøres av rektor/avdelingsleder.

Lovfestet rett til permisjon

Det er kun elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke som har en lovfestet rett til permisjon. Disse elevene har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. 

Slik søker du

Send en skriftlig søknad til den aktuelle skolen.

Søknadsskjema for elevpermisjon

Skjema for melding om midlertidig utmelding av skolen ved fravær utover to skoleuker.

Melding om utmelding (PDF, 95 kB) Melding om utmelding (DOCX, 29 kB)

Søknad om utsatt eller framskutt skolestart

lovhjemmel