Skolefaglig ressurssenter

Regionalt skolefaglig ressurssenter ( RSR) er et skolefaglig senter som skal være en rådgiver og veileder for skoleeiere og deres skoleledere i kommunene på Sør- Helgeland. Senteret er opprettet av rådmennene på Sør- Helgeland i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

Senteret ligger til oppvekstsjefen i Brønnøy kommune og består av to skolefaglige rådgivere. Sentralt i arbeidet vil være veiledning i forbindelse med satsninger og oppfølging av disse i løpet av skoleåret. Rådgiverne kan også bistå skoleeiere i utformingen av analyser og rapporter. I tillegg kan senteret bistå i utforminga av saker til politisk behandling.

Strategisk plan for RSR

Kirsten B. Elsfjordstrand og Per Martin Orvik er ansatt som rådgivere ved senteret.