Skoleruta

Skoleruta 2020/2021

Skoleruta 20/21
mnd Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum Kommentar
August 3 2 2 2 2 11 Skolestart 17. august
September 4 5 5 4 4 22
Oktober 3 3 3 4 4 17 Høstferie 5.-9- oktober
November 5 4 4 4 4 21
Desember 2 3 3 3 3 14 Siste skoledag 18. des
Januar 4 4 4 4 4 20 Første skoledag 4. jan
Februar 4 4 4 4 4 20
Mars 3 3 3 3 3 15 Vinterferie uke 9: 1.-5. mars. Påskeferie 29.03 - 05.04.
April 3 4 4 4 4 19
Mai 3 4 4 3 3 17 Elevfri 14.mai. Pinse 22.-24.mai
Juni 2 3 3 3 3 14 Siste skoledag 17.juni
Sum 37 40 39 38 36 190

18.juni jobbes inn i løpet av året som kveldsarrangement for elevene.

Planleggingsdager: 10.-14-august  og  18. juni.  

skoleruta 21/22
skoleruta 21/22
Måned mandag tirsdag onsdag torsdag fredag sum Merknader
august 2 2 1 1 1 7 skolestart 23. august
september 4 4 5 5 4 22
oktober 3 3 3 3 4 16 Høstferie 4.-8. oktober
november 5 5 4 4 4 22
desember 3 3 3 3 3 15 Siste skoledag 21. desember
januar 4 3 4 4 4 19 Første skoledag 5. januar
februar 3 4 4 4 4 19 Vinterferie 28.februar- 4. mars
mars 4 4 4 4 3 19
april 2 3 3 3 4 15 Påskeferie 11.-18. april Første skoledag 19.april
mai 5 4 4 3 3 19 Elevfri 27. mai
juni 2 3 4 4 3 16 Siste skoledag 23.juni

En skoledag jobbes inn som ettermiddag/kveldsaktivitet

Skolene har planleggingsdag 17.-20. august, 4. januar og 24. juni

SFO har planleggingsdager 18.-20-august, 3. januar og 27. mai og er da stengt