Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett til skoleskyss, må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2.-10. klassinger. 

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du:

  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er varig eller midlertidig funksjonshemmet  

Dersom man passerer Brønnøysundbrua, som fortsatt defineres som farlig skolevei har man rett til skoleskyss.

Rett til skoleskyss forutsetter at en benytter den skolen som ligger nærmest hjemmet.

Kontakt ansvarlig ved skolen for spørsmål om nytt skoleskysskort, eller gå inn på 

Bussrutene finner du her