Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett til skoleskyss, må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2.-10. klassinger. Søknaden sendes inn elektronisk

Hvis du bor nærmere skolen enn disse avstandene, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom du:

  • har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er varig eller midlertidig funksjonshemmet  

Grunnet behov for signatur på disse søknadsskjemaene (Farlig skolevei og skyss grunnet funksjonshemning), må disse skrives ut og leveres på rådhuset/sendes på e-post.

Dersom man passerer Brønnøysundbrua, som fortsatt defineres som farlig skolevei har man rett til skoleskyss.

Rett til skoleskyss forutsetter at en benytter den skolen som ligger nærmest hjemmet.

Man søker bare en gang, og godkjent søknad er aktiv så lenge barnet går på skole i Brønnøy

 


 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Miriam Michelle Malin Rønning
Merkantil
E-post
Telefon 75 01 21 08