Omsorgsbolig/bolig med bemanning og Brønnøy sykehjem