Aktivitet og arrangement

”Kultur er bensin og ild i baken, en evne til ikke å kunne sitte stille, men hele tiden å flytte på seg, å finne takten, ikke i det taktfaste, men i den store, ubestemmelige rytmikk som er våre felles vilkår.” (Klaus Rifbjerg, 1931 – 2015, dansk forfatter). - ”Brønnøy kommune vil bidra til å bevare det særegne i den lokale kulturarv, samt videreutvikle det mangfoldige kulturliv som skaper tilhørighet, selvtillit, engasjement og trivsel.” (Vårt kulturpolitiske mål).

Dugnadstradisjon

Yte eller nyte, det er spørsmålet? – En betydelig del av det aktive kulturlivet i Brønnøy foregår i sosiale samspill, i lag og foreninger. Dugnadstradisjonen er fortsatt levende. Mange er personlig engasjert, sammen med andre, i å organisere, bygge opp, og drive sine egne kulturaktiviteter. Dette på det nivå som passer dem selv. Brønnøykulturen er et skapende og pulserende liv, med flo og fjære. Deltakelse og medvirkning er også viktig i et levende demokrati.

Nyte og oppleve

Kulturlivet er også et sted for å nyte og oppleve. Uten tilhørere og tilskuere ville kulturlivet vært fattigere. Dette minst i dobbelt forstand. Arrangement gir ofte inntekter til lag og foreninger.  Det er ofte i møte mellom publikum og utøvere at kreativiteten, skapergleden og prestasjonen blir formfullendt. Arrangement er også en god og rimelig måte å profilere kommunen, kulturliv og næringsliv på. Markedsføring av Brønnøy, som ”kommunen der det skjer” – det gode sted for arbeid og fritid, er også vesentlig for å høste på kort og lang sikt.

Aktivitetskalenderen

I løpet av året er det noen hundre arrangement i Brønnøy – fra konserter til møter, fra gudstjenester til dans, fra fotturer til idrettsstevner, fra ... Noen arrangement er i regi av offentlige institusjoner, men de fleste er i regi av lag og foreninger. Det er derfor vårt håp at dere melder inn arrangement av allmenn eller spesiell interesse til AKTIVITETSKALENDEREN.

Bli med å skape kultur - bli med å bruke kultur i Brønnøy!