Den kulturelle skolesekken

"Den kulturelle skolesekken" (DKS) skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kulturuttrykk av mange slag. Kulturtilbudene skal være av høg kvalitet, og vise bredden av kulturuttrykk: Scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur, og kulturarv. Ordninga har eksistert siden 2001. Dette er øremerkede midler fra staten – fra spillemidlene – der kommunene får en del av disse. Brønnøy kommune har vedtatt en egen lokal plan for DKS. I Brønnøy administreres "Den kulturelle skolesekken" av Kulturskolen.