Den kulturelle spaserstokken

”Den kulturelle spaserstokken” er en ordning som ble etablert nasjonalt i 2007, etter modell av ”Den kulturelle skolesekken”. ”Spaserstokken” skal utvikle gode kunst- og kulturprosjekt lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det blir spesielt fremhevet behovet for aktiviteter til de som er helsemessig avskåret fra det. Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. ”Eldres dag” (1. oktober) har vært ett av samarbeidstiltakene i Brønnøy.

Kommunene får årlig tildelt midler til Den kulturelle spaserstokken. I tillegg har Nordland fylkeskommune en søknadsbasert pott (søknadsfrist 1. april). I Brønnøy administreres formålet av virksomhet "Helse og Velferd".