Kultur - Organisering

Brønnøy er en aktiv kulturkommune. Der målet er trygghet – trivsel – utvikling, for den enkelte og for samfunnet. Der Brønnøy kommune vil bidra til å bevare det særegne i den lokale kulturarv samt videreutvikle det mangfoldige kulturliv som skaper tilhørighet, selvtillit, engasjement og trivsel.

Arbeidsdeling

Mye av kulturlivet i Brønnøy er egenaktivitet i lag og foreninger, men også en del av kulturlivet er i kommunale institusjoner og tiltak. I Brønnøy kommune er arbeidsoppgavene fordelt mellom ulike virksomheter og ansvarsområder:

Idrett / friluftsliv / kulturminner / bygdebok / informasjon + forvaltning og strategiske oppgaver tilknyttet kulturmidler, -anlegg, -planer og -samarbeid:

Organisering:  Kulturkonsulent i planstab.

Ansvar:  Magnar Solbakk.
Adresse:  Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.: 75 01 20 00.
E-post:  magnar.solbakk@bronnoy.kommune.no

Kunstaktiviteter – herunder kulturskolen, biblioteket, den kulturelle skolesekken m.m.:

Organisering: Virksomhetsområde Brønnøy kultur- og kompetansesenter.

Ansvar: Per Martin Orvik
Adresse: Skoleg. 6, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.: 75 01 22 80.
E-post: per.m.orvik@bronnoy.kommune.no

 

Drift av Brønnøyhallen, Samfunnshuset og andre kommunale bygg:

Organisering: Eiendomsavdelinga.

Ansvar: Arnt Ståle Sæthre.
Adresse: Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.: 75 01 20 00.
E-post: arnt.s.saethre@bronnoy.kommune.no

 

 

Daglig utleie av bygg samt KINO:

Organisering:  Servicekontoret

Ansvar:  John-Andreas Lorentzen (kino) og Merethe Falch (utleie).
Adresse:  Sivert Nielsensgt. 24, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Telefonnr.:  75 01 20 00.
E-post:  servicekontoret@bronnoy.kommune.no

 

 

 

 

 

En rekke andre forhold

som fritid for funksjonshemmede, arrangement, samarbeid med lag og foreninger, økonomiarbeid, personal m.m. er plassert på virksomhetsområder og / eller i spesialiserte stabsfunksjoner. Brønnøy kommune har forøvrig også samarbeid med andre offentlige institusjoner / organisasjoner. Herunder Kirken i Brønnøy, Helgeland Museum, Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre, Trollfjell Friluftsråd, Sør-Helgeland Regionråd, m.fl.