Turistinfo

”For å komme til Brønnøysund uten å bese Torghatten ville være det samme som å komme til København uten å se Rundetårn eller til Rom uten å se Paven. …” (Henrik Scharling, dansk professor, 1865). - Brønnøy og Sør-Helgeland har mye å tilby, både de fastboende og de tilreisende. Ut over informasjonen, som ligger på kommunens egen webside, så deltar Brønnøy i en rekke samarbeid. I tillegg har vi flere viktige besøksobjekt. Her følger litt turistinfo:

Hurtigruta 2013Tøft på Toft 2010

Helgeland Museum

Helgeland Reiseliv

Hildurs Urterarium

Kystriksveien

Lomsdal-Visten nasjonalpark / Njaarke vaarjelimmiedajve

Nasjonale Turistveger

Nevernes Havn

Norsk Havbrukssenter

Ruteopplysninger Nordland

Sagavegen

Torghatten Camping

Velfjord.no

Nevernes 2004